Skoči na glavno vsebino

ŠOLSKA KNJIŽNICA

 

Poslanstvo šolske knjižnice je v tem, da je to prijeten prostor, kamor dijaki in dijakinje prihajajo z veseljem. V njem vladata red in ustvarjalno vzdušje. Informacijski viri in umetnostna besedila v knjižni obliki prostoru dajejo dušo in omogočajo širjenje znanja in bralni užitek. Z informacijsko opremljenostjo knjižnice omogočamo elektronski dostop do informacijskih virov in izdelavo samostojnih nalog.

Dijaki običajno prihajajo v knjižnico, da se učijo, pišejo naloge, berejo, počivajo in izposojajo knjižnično gradivo. Največji obisk je v času odmorov ter pred in po pouku, pa tudi ob sicer redkih prostih urah.

V okviru knjižnično-informacijskih znanj, ki so del obveznih izbirnih vsebin, se dijaki učijo iskati, uporabiti in vrednotiti informacijske vire; v veliki meri so te vsebine povezane z rednim poukom.

V knjižnici organiziramo tudi izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada.

S premišljeno nabavo knjig in revij se trudimo, da je poleg gradiv za šolsko delo dijakom na razpolago raznovrstno zanimivo gradivo za prosti čas. Naša želja je, da bi dijakom knjiga kot medij ostala blizu. Mlade skušamo navduševati z individualnimi spodbudami in z vključevanjem branja knjig v okviru pouka. Menimo, da za vsakega, tudi najmanj zainteresiranega bralca, obstaja vsaj ena knjiga, ki ga bo zares pritegnila. Vloga šolske knjižnice pa je, da mu pri tem pomaga.

Dr. Miha Kovač je v svoji knjigi »Berem, da se poberem« zapisal 10 razlogov za branje knjig v digitalnih časih:

  1. Če znaš dobro brati, vidiš in slišiš več.
  2. Če bereš, poznaš več besed, zato lahko razmišljaš o več rečeh.
  3. Če daljša besedila bereš s papirja, jih razumeš bolje, kot če jih bereš z zaslona.
  4. Če uporabljaš zaslonske tehnologije in bereš knjige, se naučiš misliti na dva načina.
  5. Če bereš, lažje razumeš druge ljudi.
  6. Otroci, ki odraščajo v beročem okolju, so v življenju uspešnejši.
  7. Med bralci je več zadovoljnih in ustvarjalnih ljudi kot med nebralci.
  8. Branje je napor, a je lahko tudi užitek.
  9. Branje v tujem jeziku je okno v svet, od koder vidiš tudi domov.
  10. Z branjem knjig se učiš misliti z lastno glavo.