Skoči na glavno vsebino

Opis predmeta

Pri fiziki dosežemo razumevanje bistvenih naravnih pojavov. Poskušamo odkrivati zakonitosti, po katerih se odvijajo naravni procesi, ki jih srečujemo v vsakodnevnem življenju. Ko zakonitosti spoznamo in razumemo bistvo, odnose med fizikalnimi količinami zapišemo z enačbami.  

Kar ozrite se okoli sebe, fizika je povsod okoli nas.

 

Matura

Fizika je izbirni maturitetni predmet. Na maturi jo izbere od 15 do 25 % dijakov. Priprave na maturo se bodo v šolskem letu 2021/2022 začele že v tretjem letniku. S tem dijakom omogočamo, da se snov, ki je predvidena za maturo, obravnava poglobljeno, imamo več ur za računske naloge in dodatne ure, ki jih namenimo izvajanju poskusov. Prav eksperimentalne naloge naredijo fiziko še zanimivejšo, kot je že sicer. Eksperimentiranje in opazovanje fizikalnih poskusov odpira nova vprašanja, poglablja znanje, razjasnjuje določene zakonitosti, privabi nasmeh na obraz …

 

Tekmovanja

Tekmovanja, ki se jih dijaki GFP udeležujejo:

Fizika – tekmovanje za Stefanovo priznanje (od 1. do 4. letnika)

Astronomija – tekmovanje za Dominikovo priznanje (od 1. do 4. letnika)

ČMRLJ – fizikalno tekmovanje za 1. letnike

 

Priprave na tekmovanja

Priprave na vsa tekmovanja potekajo običajno pred ali po pouku. Pri pripravah poglobljeno predelamo katero od snovi, ki je običajno vključena v tekmovalne naloge. Dijaki se pripravljajo s pomočjo pol, ki so bile na preteklih tekmovanjih.

 

Vidni rezultati dijakov na tekmovanjih v preteklosti

Dijaki se izkažejo v okviru svojih zmožnosti.

 

Višja raven in nadarjeni dijaki

Nadarjeni dijaki pri fiziki obiskujejo dodatni pouk, udeležujejo se tekmovanj. Nemalokrat se nadarjenim dijakom omogočijo individualne ure, kjer se rešujejo zahtevnejše naloge in izvajajo kompleksnejši ali daljši poskusi. Spodbuja se raziskovalno delo.

 

Pomoč dijakom

Dijaki, ki potrebujejo dodatno pomoč, imajo na voljo dopolnilni pouk in individualne ure razlage snovi.

 

Posebnosti predmeta

Pri pouku na daljavo potekajo predavanja po urniku preko Zoom-a. Del snovi dijaki dobijo tudi v obliki videoposnetkov. V okviru rednega pouka se izvajajo tudi eksperimentalne vaje, ki so prilagojene do te mere, da dijaki lahko izvajajo poskuse z opremo, ki jo najdejo doma. Meritve običajno izvedejo kar s svojim mobilnim telefonom, ki je merilnik v malem in dandanes že vsem vedno pri roki.

 

Izjave dijakov

"Predmet fizika je zanimiv, pri pouku se izvaja tudi veliko poskusov."

 

"Fizika je težek predmet, vendar se z malo interesa in trdega dela vse da ..."

 

"Predmet fizika zahteva veliko računanja in razumevanja snovi, vendar ni zahtevno razumeti, če vas zanima predmet na splošno."

 

"Fizika je zanimiva, ni se treba učiti veliko stvari na pamet, ampak moraš stvari razumeti."

 

"Fizika je zanimiva, ko se poglobiš v stvar, postane enostavna."

 

"Izbrala sem fiziko na maturi, ker mi je večino snovi zanimivih in veliko se naučimo o pojavih, ki se dogajajo v našem vsakdanjem življenju."

 

"Fiziko na maturi sem izbrala, ker sem potrebovala naravoslovni predmet za vpis na fakulteto."

 

"Pri fiziki predelamo vse snovi po vrsti in zato ni težko."