Skoči na glavno vsebino

Učbeniki in učbeniški sklad

V priloženih datotekah so seznami učbenikov in delovnih zvezkov ter učbeniški kompleti za šolsko leto 2024/2025. Izposojevalnino poravnate po položnici praviloma v enem obroku jeseni 2024. Starši, ki zaradi socialne stiske ne zmorejo plačati zneska, lahko zaprosijo za plačilo v več obrokih oziroma oprostitev plačila.

 

Učbenike si lahko sposodijo dijaki vseh letnikov. Izposojamo le učbeniške komplete, v katerih so učbeniki, ki so jih izbrali profesorji. Izposojevalnina za eno šolsko leto znaša največ tretjino cene učbenikov. Ob začetku šolskega leta dijaki vrnejo učbenike za preteklo leto in prejmejo nove. Dijak, ki med šolskim letom prekine šolanje na šoli ali se prepiše na drugo šolo, je upravičen do povračila sorazmernega deleža izposojevalnine. Šola, v katero se dijak vpiše med šolskim letom, zaračuna samo sorazmerni del izposojevalnine.

 

Učbeniške komplete za šolsko leto 2024/25 vsi dijaki prejmejo v začetku šolskega leta v času organiziranega vračanja in prevzemanja učbenikov.

 

Dodatne informacije o učbenikih dobite v šolski knjižnici na telefonski številki 059 093 363 ali na e-naslovu ... oziroma ...

 

Skrbnica učbeniškega sklada: Žuža Spindler, prof.

 

Seznam učbenikov in delovnih zvezkov - EG 2024/2025

Seznam učbenikov in delovnih zvezkov - EG(š) 2024/2025

 

Seznam učbenikov in delovnih zvezkov - SPL 2024/2025

Seznam učbenikov in delovnih zvezkov - SPL(š) 2024/2025