Matura

 

Navodila za e-prijavo SM

 

Koledar zgodovine

Koledar geografije

Koledar ekonomije

Koledar naloge

 

Navodila kandidatom za maturo

Navodila kandidatom

Dovoljeni pripomočki

 

Koledar splošne mature 2020 in cenik

Koledar splošne mature

Cenik in UPN - RIC

Cenik GFP - občani

 

Maturitetna komisija

Šolska maturitetna komisija

 

Maturitetna pravila, predprijave, prijave, odjave

 

Splošno maturo določa Zakon o maturi, pravila in postopke njenega izvajanja pa določajo podzakonski akti.

 

Zakon o splošni maturi in ostale akte si lahko ogledate na spletni strani RIC-a:

http://www.ric.si/splosna_matura/splosne_informacije/.

 

Poleg Zakona o maturi si lahko v nadaljevanju preberete še Pravilnik o splošni maturi:

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV6711#

 

Definicija računala, prepoved vnosa ročnih ur in dopolnjena pravila.

 

 

Dodatne informacije

Za dodatne informacije vam je na voljo tajnica Šolske maturitetne komisije Vesna Arh, mag.

 

Telefon: 059 093 345

E-mail: ...

 

URADNE URE TAJNIŠTVA ŠMK

DOPOLDAN
petek, 3. šolska ura (od 8.50 do 9.35)


POPOLDAN

po predhodnem dogovoru