Roditeljski sestanki

Roditeljski sestanki bodo dvakrat na leto oz. večkrat po potrebi.


Razrednik obravnava na roditeljskih sestankih vzgojno-izobraževalno problematiko celega razreda, poudarja dobre plati, vliva optimizem in odpira možnost za izmenjavo stališč in izkušenj o dijakih. Sprejema tudi predloge, ki jih posreduje vodstvu šole in jih izmenjuje z dijaki.


Za šolsko leto 2021 / 2022 načrtujemo 2 roditeljska sestanka, in sicer prvega v začetku šolskega leta (do konca septembra), drugega pa odvisno od letnika. Tretji roditeljski sestanek bo organiziran po potrebi.


Skupni roditeljski sestanki:
1. letnik: september 2021 in marec 2022
2. letnik: marec 2022
3. letnik: februar 2022
4. letnik: februar 2022


Oddelčni roditeljski sestanki:
1. letnik: september 2021 in marec 2022
2. letnik: september 2021 in marec 2022
3. letnik: september 2021 in februar 2022
4. letnik: september 2021 in februar 2022