Skoči na glavno vsebino

Roditeljski sestanki

Roditeljski sestanki bodo dvakrat na leto oz. večkrat po potrebi.


Razrednik obravnava na roditeljskih sestankih vzgojno-izobraževalno problematiko celega razreda, poudarja dobre plati, vliva optimizem in odpira možnost za izmenjavo stališč in izkušenj o dijakih. Sprejema tudi predloge, ki jih posreduje vodstvu šole in jih izmenjuje z dijaki.


Za šolsko leto 2022 / 2023 načrtujemo 2 roditeljska sestanka, in sicer prvega v začetku šolskega leta (do konca septembra), drugega pa odvisno od letnika. Tretji roditeljski sestanek bo organiziran po potrebi.


Skupni roditeljski sestanki:
1. letnik: september 2022 in marec 2023
2. letnik: marec 2023
3. letnik: februar 2023
4. letnik: februar 2023


Oddelčni roditeljski sestanki:
1. letnik: september 2022 in marec 2023
2. letnik: september 2022 in marec 2023
3. letnik: september 2022 in februar 2023
4. letnik: september 2022 in februar 2023