Skoči na glavno vsebino

Izobraževalni programi odraslih

 

V šolskem letu 2023/2024 bomo izvajali izobraževanje odraslih za pridobitev izobrazbe na naslednjih programih:

  • ekonomska gimnazija,
  • gimnazija.

 

Za vpis potrebujete:

  • izpolnjen vpisni list,
  • kopijo osebnega dokumenta in rojstnega lista,
  • kopijo spričeval predhodnega izobraževanja oz. zadnjega obvestila o uspehu,
  • potrdilo o plačani vpisnini,
  • osebno fotografijo za v indeks.

 

Vpisnina znaša 210,00 € in mora biti poravnana pred vpisom.

Vpis poteka v mesecu septembru 2023 za šolsko leto 2023/2024 po vnaprejšnjem dogovoru po elektronski pošti.

 

Kontakt, uradne ure

Lokacija: Gimnazija Franceta Prešerna, Kidričeva c. 65, 4000 Kranj

Koordinatorica izobraževanja odraslih: mag. Marjeta Barbo

E-pošta: marjeta.barbo@gfp.si

Informacije: 059 093 362

Uradne ure so po dogovoru.

 

Status udeležencev

(pojasnila Ministrstva za šolstvo in šport z dne 30. 11. 2011)

Status udeleženca izobraževanja odraslih pridobi udeleženec, ki se vključi v izobraževalni program za odrasle. Ta status pa preneha, ko udeleženec uspešno konča izobraževanje ali z izpisom iz tega izobraževanja.

Pravice na podlagi statusa mu pripadajo do dopolnjenega 27. leta starosti.

 

Pomembne povezave

Državni izpitni center

Center za poklicno izobraževanje

Zavod za zaposlovanje

Iskalnik zaposlitev v Sloveniji

Andragoški center Republike Slovenije

Svetovalno središče Gorenjske