Izobraževalni programi

 

V šolskem letu 2018/2019 bomo izvajali izobraževanje odraslih za pridobitev izobrazbe na naslednjih programih:

  • ekonomska gimnazija,
  • gimnazija.

 

 Za vpis potrebujete:

  • izpolnjen vpisni list,
  • kopijo osebnega dokumenta in rojstnega lista,
  • kopijo spričeval predhodnega izobraževanja,
  • potrdilo o plačani vpisnini.

 

Vpis poteka v mesecu septembru v času uradnih ur. Vpisnina znaša 210,00 € in mora biti poravnana pred vpisom.

 

Za nekdanje gimnazijce, vse tiste, ki niso uspešno opravili mature, za 21-letnike, za vse, ki boste izbrali 5. predmet za maturo, bomo v aprilu in maju organizirali PRIPRAVE NA MATURO.

 

Priprave na maturo 2019 bomo izvajali v primeru zadostnih prijav (najmanj 5 pri posameznem predmetu) v mesecu marcu.

 

Cena priprave na maturo (v obsegu 24 ur) za predmet matematika: 120,00 €

Cena priprave na maturo (v obsegu 20 ur) za predmeta slovenščina, angleščina: 100,00 €

Cena priprave na maturo (v obsegu 16 ur) za predmet ekonomija: 90,00 €

O izvedbi boste obveščeni po e-pošti.

 

Prijave sprejemamo do 9. 3. 2019 !

 

Zainteresirani natisnite obrazec in ga izpolnjenega in podpisanega vrnete po pošti na spodnji naslov ali skenirano po elektronski pošti: marjeta.barbo@gfp.si.

Gimnazija Franceta Prešerna

Izobraževanje odraslih

Kidričeva 65

4000  Kranj

 

Kontakt, uradne ure

Lokacija: Gimnazija Franceta Prešerna, Kidričeva 65, Kranj

Koordinatorica izobraževanja odraslih: mag. Marjeta Barbo, ...

Informacije: 059 093 362

Uradne ure so po dogovoru.

 

 Status udeležencev

(pojasnila Ministrstva za šolstvo in šport z dne 30. 11. 2011)

Status udeleženca izobraževanja odraslih pridobi udeleženec, ki se vključi v izobraževalni program za odrasle. Ta status pa preneha, ko udeleženec uspešno konča izobraževanje ali z izpisom iz tega izobraževanja.

Pravice na podlagi statusa mu pripadajo do dopolnjenega 27. leta starosti.

 

 Pomembne povezave

 Državni izpitni center

 Center za poklicno izobraževanje

 Zavod za zaposlovanje

 Iskalnik zaposlitev v Sloveniji

 Andragoški center Republike Slovenije

 Svetovalno središče Gorenjske