Izobraževalni programi

 

V šolskem letu 2020/2021 bomo izvajali izobraževanje odraslih za pridobitev izobrazbe na naslednjih programih:

  • ekonomska gimnazija,
  • gimnazija.

 

 Za vpis potrebujete:

  • izpolnjen vpisni list,
  • kopijo osebnega dokumenta in rojstnega lista,
  • kopijo spričeval predhodnega izobraževanja oz. zadnjega obvestila o uspehu
  • potrdilo o plačani vpisnini,
  • osebno fotografijo za v indeks.

 

Vpis poteka po dogovoru. Vpisnina znaša 210,00 € in mora biti poravnana pred vpisom.

 

Priprave na maturo 2021 bomo izvajali v primeru zadostnih prijav (najmanj 5 pri posameznem predmetu) v mesecu marcu.

 

Cena priprave na maturo (v obsegu 24 ur) za predmet matematika: 120,00 €

Cena priprave na maturo (v obsegu 20 ur) za predmeta slovenščina, angleščina: 100,00 €

Cena priprave na maturo (v obsegu 16 ur) za predmet ekonomija: 90,00 €

O izvedbi boste obveščeni po e-pošti.

 

Prijave sprejemamo do 9. 3. 2021 !

 

Zainteresirani natisnite obrazec in ga izpolnjenega in podpisanega vrnete po pošti na spodnji naslov ali skenirano po elektronski pošti.

Gimnazija Franceta Prešerna

Izobraževanje odraslih

Kidričeva 65

4000  Kranj

 

Kontakt, uradne ure

Lokacija: Gimnazija Franceta Prešerna, Kidričeva 65, Kranj

Koordinatorica izobraževanja odraslih: mag. Marjeta Barbo

E-pošta: Marjeta.Barbo@gfp.si

Informacije: 059 093 362

Uradne ure so po dogovoru.

 

 Status udeležencev

(pojasnila Ministrstva za šolstvo in šport z dne 30. 11. 2011)

Status udeleženca izobraževanja odraslih pridobi udeleženec, ki se vključi v izobraževalni program za odrasle. Ta status pa preneha, ko udeleženec uspešno konča izobraževanje ali z izpisom iz tega izobraževanja.

Pravice na podlagi statusa mu pripadajo do dopolnjenega 27. leta starosti.

 

 Pomembne povezave

 Državni izpitni center

 Center za poklicno izobraževanje

 Zavod za zaposlovanje

 Iskalnik zaposlitev v Sloveniji

 Andragoški center Republike Slovenije

 Svetovalno središče Gorenjske