Razpis za prosto delovno mesto in povabilo k sodelovanju

  

Gimnazija Franceta Prešerna – šola za ponosne, samozavestne, uspešne. Spodbujamo vse pozitivne vrednote, ki bogatijo medosebne odnose med dijaki, profesorji, starši in okoljem, v katerem živimo. Med svoje dinamične in raznolike sodelavce v okviru razpoložljivih možnosti z veseljem sprejmemo nove navdušence, ki svojo prihodnost vidijo med mladimi gimnazijci.

 

Delovno mesto za učitelja športne vzgoje

 

Zaradi nadomeščanja delavca na bolniškem dopustu v naše vrste vabimo učitelja športne vzgoje. Pogodbo o zaposlitvi bomo sklenili za določen čas oz. do prihoda delavca iz bolniškega dopusta. Predvidoma bo odsotnost trajala približno 1 leto. Zaželene so izkušnje v vrhunskem športu. Nastop dela takoj.

 

Delovno mesto za vzdrževalca tehnične opreme

 

Povabilo k sodelovanju_vzdrževalec tehnične opreme in tajnica_pomlad 2020