Šolski sklad

Upravni odbor šolskega sklada Gimnazije Franceta Prešerna ima predsednika in 6 članov. Vanj so imenovani 3 predstavniki šole ter po 2 predstavnika staršev in dijakov.

 

Sklad se ustanovi za:

 • financiranje dejavnosti posameznega razreda ali oddelka, ki niso sestavina izobraževalnega
 • programa oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev,
 • nakup nadstandardne opreme,
 • zagotavljanje sredstev za spodbujanje razvojne in raziskovalne dejavnosti učencev, dijakov, vajencev in študentov,
 • pomoč socialno šibkim dijakom.

 

Sredstva iz šolskega sklada se premišljeno in strogo namensko porabijo za:

 • pomoč dijakom na športnih, kulturnih in drugih prireditvah (šolska in državna tekmovanja, debatni krožek ...),
 • pomoč socialno šibkim dijakom,
 • športno-zabavno prireditev ob koncu leta,
 • zaključno prireditev ob predaji dijaškega ključa,
 • pripravo, oblikovanj in tisk Panorame in Letopisa šole,
 • organizacijo razstav dijakov,
 • zaključno nagradno ekskurzijo za dijake,
 • posodobitev, nakup dodatne učne tehnologije in opreme,
 • nabavo dodatne strokovne literature,
 • fotokopiranje dodatne literature za dijake ...

 

Vsako leto upravni odbor obravnava natančno poročilo porabe sredstev za preteklo šolsko leto in pripravi podroben načrt za tekoče šolsko leto.