Skoči na glavno vsebino

Šolska knjižnica

Šolska knjižnica deluje v 1. nadstropju Gimnazije. Odprta je vsak dan pouka od 7. do 14. ure. Knjižnica je namenjena dijakom in zaposlenim na Gimnaziji Franceta Prešerna.

Vodita jo Žuža Spindler, prof. in Tanja Zečević.

Vključena je v sistem COBISS, kar pomeni, da lahko uporabniki dostopate do informacij o knjižničnem gradivu preko spletne strani:

COBISS.SI

 

 

Poslanstvo knjižnice Gimnazije Franceta Prešerna

 

Gimnazijska knjižnica je prostor, ki je dijakom in zaposlenim všeč. V tem prostoru vladata red in ustvarjalno vzdušje; v njem so informacijski viri in umetnostna besedila za širjenje znanja, bralni užitek in osebnostno rast. V dejavnostih knjižnice imajo vsi priložnost razvijati svoje osebne potenciale, pobudniki teh dejavnosti so uporabniki in knjižničarka.


Vsakodnevni utrip v knjižnici izraža, da so dijaki in dijakinje radi v knjižnici. Največji obisk je v času toplih obrokov ter prostih ur, ko prihajajo skupine dijakov k učenju in pisanju nalog ali pa k sprostitvi in počitku od pouka.
Poslanstvo knjižnice uresničujemo tudi s premišljeno nabavo knjig, tako da poleg gradiv za šolsko delo nabavljamo tudi dobre knjige za branje v prostem času. Takih knjig je na slovenskem tržišču dovolj, žal pa je mladim na splošno knjiga kot medij bolj tuja, kot bi si želeli. Z individualnimi spodbudami in vključevanjem branja knjig v okviru pouka in šolskih projektov skušamo navduševati mlade za branje. Verjamemo, da za vsakogar obstaja vsaj ena knjiga, ki bi ga zares pritegnila. Le najti jo mora. Vloga šolske knjižnice pa je, da mu pri tem pomaga. Šolska knjižnica organizira in sodeluje v mnogih dogodkih na šoli, pod mentorstvom knjižničarke Romane Čemažar in profesorice Irene Rakovec Žumer v knjižnici ustvarjamo tudi šolski časopis.

 

 

Knjižnično-informacijska znanja

 

Knjižnično-informacijska znanja (KIZ) so del obveznih izbirnih vsebin za vse dijake Gimnazije. Obsegajo 16 šolskih ur, razporejenih v vsa štiri leta in v povezavi s predmeti, kjer dijaki pišejo samostojne seminarske naloge.