Aktivi po predmetih

Aktiv

Vodja

Slovenščina

Irena Koncut Marolt, prof.

Matematika

Metod Gašperlin, prof.

Angleščina

Daša Ravnikar, prof.

Nemščina

mag. Rada Legat Benedik, prof.

Francoščina

Marija Vreček Sajovic, prof.

Španščina

Anita Jančič, prof.

Ruščina

Žuža Spindler, prof.

Kemija

mag. Sabina Eršte, prof.

Biologija

Andreja Gasser, prof.

Ekonomija

Irena Podpečan, prof.

Podjetništvo

Natalija Majes, prof.

Zgodovina

mag. Blaž Mršić, prof.

Geografija

Polonca Petek, prof.

INF in PIN

mag. Marjeta Barbo, prof.

Umetnost

Irena Koncut Marolt, prof.

Humanistični aktiv (SOC, PSI, FIL)

Iva Strniša, prof.

Športna vzgoja

Tomislav Kovačič, prof.