Aktivi po predmetih

Aktiv

Vodja

Slovenščina

Nives Križnar, prof.

Matematika

Metod Gašperlin, prof.

Angleščina

Daša Ravnikar, prof.

Nemščina

mag. Rada Legat Benedik, prof.

Francoščina

Marija Vreček Sajovic, prof.

Španščina

Anita Jančič, prof.

Ruščina

Žuža Spindler, prof.

Kemija

mag. Sabina Eršte, prof.

Biologija

Andreja Gasser, prof.

Ekonomija

Irena Podpečan, prof.

Podjetništvo

Natalija Majes, prof.

Zgodovina

Irena Rahotina, prof.

Geografija

Sašo Komovec, prof.

INF in PIN

mag. Marjeta Barbo, prof.

Umetnost

Žuža Spindler, prof.

Humanistični aktiv (SOC, PSI, FIL)

Iva Strniša, prof.

Športna vzgoja

Tomislav Kovačič, prof.