Slovenščina

Aktiv slavistov

 

Aktiv slavistov sestavljamo profesorji: Nives Križnar, Irena Koncut Marolt, Jože Jerič, Irena Rakovec Žumer in Nika Lampret.

 

Za učitelje slovenščine je dela vedno dovolj. Prizadevamo si, da v dijakih prebudimo željo po branju in pisanju v slovenščini, ki je osnova za nadaljnji študij in uspešno poklicno pot. Vsako leto se zamenjajo maturitetna besedila, kar pomeni za učitelja slovenščine veliko dodatnega študija in strokovnega izpopolnjevanja. Ponosni smo, da naši dijaki na maturi pri slovenščini dosegajo zelo dobre rezultate.

 

Poleg pedagoškega dela slavisti na šoli skrbimo za organizacijo kulturnih dni, literarnih večerov, proslav in različnih prireditev. Sodelujemo pri predstavitvi šole in organizaciji informativnega dne. Seveda vsako šolsko leto dijake pripravljamo tudi na tekmovanje za Cankarjevo priznanje, z njimi obiskujemo filmski in gledališki abonma, izdajamo šolsko glasilo Panorama, letopis in zapisujemo šolsko kroniko. Profesorica Irena Koncut Marolt, ki je tudi umetnostna zgodovinarka, pa poskrbi za organizacijo različnih razstav, na katerih prikažemo izdelke naših dijakov.

 

Na šoli smo slavisti aktivni tudi na mnogih drugih področjih. Nekateri člani aktiva sodelujejo v Timu za kakovost, Timu za nadarjene dijake, vodijo Tim za promocijo, sodelujejo v različnih projektih. Poleg šolskega dela smo vključeni v delo tudi zunaj šole. Nives Križnar in Irena Rakovec Žumer sodelujeta z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, kjer sta izpraševalki za slovenski knjižni jezik v izpitnih komisijah za strokovne izpite na področju vzgoje in izobraževanja. Sodelujemo tudi z Državnim izpitnim centrom, saj smo člani aktiva zunanji ocenjevalci slovenščine na maturi. Objavljamo članke v strokovnih časopisih in pedagoških revijah, sodelujemo na mednarodnih konferencah in v projektih in smo avtorji različnih učbenikov in knjig.

 

V aktivu se bomo še naprej prizadevali za kakovostno poučevanje naših dijakov, kar je naše osnovno poslanstvo, hkrati pa bomo skrbeli tudi za naše dodatno izpopolnjevanje in osebnostno rast, saj če parafraziramo Franklinovo misel: Naložba v znanje daje najvišjo dodano vrednost.