Profesorski zbor

 

AHČIN, Tanja

prof. matematike

svetnica

AMBROŽIČ, Špela

prof. kemije

 /

mag. BARBO, Marjeta

prof. informatike in poslovne informatike

svetnica

BOK ZELENJAK, Renata

profesorica angleščine

svetnica

AJDOVEC, Anja

diplomirana kemičarka (UN)

/

ARH, Vesna

strokovni mag., prof. nemškega jezika in sociologije

svetnica

BOGATAJ, Andreja

prof. matematike

svetnica

CVENKEL, Urška

prof. angleščine in španščine

svetovalka

ČEMAŽAR, Romana

univ. diplomirana sociologinja

svetovalka

DUŠAK PREVC, Vera

prof. pedagogike in nemščine

mentorica

mag. ERŠTE, Sabina

magistrica znanosti; univ. dipl. inž. kemijske tehnologije

svetovalka

GAŠPERLIN, Metod

prof. matematike

svetovalec

GASSER, Andreja

univ. dipl. biologinja

svetovalka

GREGORIČ JAGODIC, Mateja

prof. filozofije

mentorica

JANČIČ, Anita

prof. italijanščine in španščine

mentorica

JERIČ, Jože

prof. slovenščine in filozofije

svetovalec

KALAN, Boštjan

prof. športne vzgoje

svetovalec

KAŠTRUN, Robert

prof. športne vzgoje

svetovalec

KIKELJ, Marko

dipl. ing. elektrotehnike

svetovalec

KOMOVEC, Aleksander

prof. geografije in sociologije

svetovalec

KONC, Sabina

strokovni mag., prof. zgo. in dipl. nemcistka

svetnica

KONCUT MAROLT, Irena

prof. slovenščine in umetnosti

svetnica

KOVAČIČ, Tomo

prof. športne vzgoje

svetovalec

KRIŽNAR, Nives

prof. slovenščine

svetnica

KRŠINAR, Anže

magister profesor matematike  /

LAMPRET, Nika

magistrica profesorica slovenistike in
magistrica profesorica primerjalne književnosti in literarne teorije
/

LAVRIČ, Marija

univ. dipl. biologinja

svetnica

mag. LEGAT BENEDIK, Rada

magistrica znanosti didaktike nemškega jezika; prof. nemščine

svetnica

dr. LESKOVAR, Kristina

doktorica znanosti, profesorica matematike in fizike

/

MAČEK, Polona

univ. dipl. ekonomist

svetovalka

MAJES, Natalija

univ. dipl. ekonomist

svetnica

MIKOLIČ, Boris

dipl. sociolog

svetovalec

mag. MRŠIĆ, Blaž

magister socioloških znanosti

mentor

PETEK, Polona

prof. geografije in sociologije

svetovalka

PODPEČAN, Irena

univ. dipl. ekonomist

svetnica

RAHOTINA, Irena

prof. zgodovine

svetnica

RAKOVEC ŽUMER, Irena

prof. slovenščine

svetnica

RAVNIKAR, Daša

prof. angleščine

svetovalka

RAŽEN, Nina

   

ROPRET SOKLIČ, Apolonija

prof. matematike

svetovalka

ROZMAN, Robertina

prof. angleščine in zgodovine

svetovalka

SAJOVIC ŠUŠTAR, Irena

   

SAJOVIC, Zdravko

prof. športne vzgoje

svetovalec

ŠMEJIC, Mateja

profesorica športne vzgoje

 

SPINDLER, Žuža

prof. ruščine in umetnostne zgodovine

/

STRNIŠA, Iva

univ. dipl. psihologinja

svetovalka

ŠTUCIN, Anže

prof. športne vzgoje

svetovalec

URANKAR, Klemen

univ. dipl. org. - informatik

svetnik

VREČEK SAJOVIC, Marija

strokovni magisterij, prof. nemščine in francoščine

svetnica

ZAVOLOVŠEK, Bojana

dipl. geografinja in dipl. etnologinja

svetnica

ZUPANČIČ, Irena

inženir kemijske tehnologije

laborantka