Profesorski zbor

 

AHČIN, Tanja

prof. matematike

svetnica

AMBROŽIČ, Špela

prof. kemije

mentorica

ARH, Vesna

strokovni mag., prof. nemškega jezika in sociologije

svetnica

mag. BARBO, Marjeta

prof. informatike in poslovne informatike

svetnica

CVENKEL, Urška

prof. angleščine in španščine

svetovalka

ČEMAŽAR, Romana

univ. diplomirana sociologinja

svetovalka

ČIMŽAR, Mateja

profesorica športne vzgoje

 /

DEŽMAN, Anja

prof. biologije in kemije

/

DUŠAK PREVC, Vera

prof. pedagogike in nemščine

mentorica

mag. ERŠTE, Sabina

magistrica znanosti; univ. dipl. inž. kemijske tehnologije

svetovalka

GAŠPERLIN, Metod

prof. matematike

svetovalec

GASSER, Andreja

univ. dipl. biologinja

svetovalka

GREGORIČ JAGODIC, Mateja

prof. filozofije

mentorica

JANČIČ, Anita

prof. italijanščine in španščine

mentorica

JERIČ, Jože

prof. slovenščine in filozofije

svetovalec

KALAN, Boštjan

prof. športne vzgoje

svetovalec

KARO, Jure

magister profesor matematike

/

KOMOVEC, Aleksander

prof. geografije in sociologije

svetovalec

KONC, Sabina

strokovni mag., prof. zgo. in dipl. nemcistka

svetnica

KONCUT MAROLT, Irena

prof. slovenščine in umetnosti

svetnica

KOVAČIČ, Tomo

prof. športne vzgoje

svetovalec

KRIŽNAR, Nives

prof. slovenščine

svetnica

KRIŽNAR, Urša

prof. športne vzgoje /

KRŠINAR, Anže

magister profesor matematike /

LAMPRET, Nika

magistrica profesorica slovenistike in
magistrica profesorica primerjalne književnosti in literarne teorije
/

mag. LEGAT BENEDIK, Rada

magistrica znanosti didaktike nemškega jezika; prof. nemščine

svetnica

dr. LESKOVAR, Kristina

doktorica znanosti, profesorica matematike in fizike

mentorica

MAČEK, Polona

univ. dipl. ekonomist

svetovalka

MAJES, Natalija

univ. dipl. ekonomist

svetnica

MIKOLIČ, Boris

dipl. sociolog

svetovalec

MILFELNER, Maja

prof. fizike in biologije

/

mag. MRŠIĆ, Blaž

magister socioloških znanosti

mentor

OBLAK, Lara

magistrica kemije

/

PETEK, Polona

prof. geografije in sociologije

svetovalka

PILIPOVIĆ, Danijela

prof. angleškega jezika in književnosti

/

PODGORNIK, Miha

prof. športne vzgoje

/

PODPEČAN, Irena

univ. dipl. ekonomist

svetnica

RAHOTINA, Irena

prof. zgodovine

svetnica

RAKOVEC ŽUMER, Irena

prof. slovenščine

svetnica

RAVNIKAR, Daša

prof. angleščine

svetovalka

RAŽEN, Nina

prof. biologije mentorica

ROPRET SOKLIČ, Apolonija

prof. matematike

svetovalka

ROZMAN, Robertina

prof. angleščine in zgodovine

svetovalka

SAJOVIC ŠUŠTAR, Irena

univ. dipl. muzikologinja mentorica

SPINDLER, Žuža

prof. ruščine in umetnostne zgodovine

mentorica

STRNIŠA, Iva

univ. dipl. psihologinja

svetovalka

ŠTUCIN, Anže

prof. športne vzgoje

svetovalec

URANKAR, Klemen

univ. dipl. org. - informatik

svetnik

VREČEK SAJOVIC, Marija

strokovni magisterij, prof. nemščine in francoščine

svetnica

ZAVOLOVŠEK, Bojana

dipl. geografinja in dipl. etnologinja

svetnica

ZUPANČIČ, Irena

inženir kemijske tehnologije

laborantka