Mateja Gregorič Jagodic

 

  IZOBRAZBA: profesorica filozofije in diplomirana komparativistka

  DELOVNO MESTO: učiteljica filozofije

  NAZIV: mentorica

 

  e-mail: ...

 TELEFONSKA ŠTEVILKA:  059 093 353

 

 

Vedno sem poskušala razumeti »stvari«, tako naravne pojave kot družbeno dogajanje, kar me je spodbudilo k študiju filozofije. Ker občudujem tudi književnost, sem kot drugo študijsko smer izbrala primerjalno književnost.

 

Na pot učiteljskega poklica sem stopila proti koncu študija kot učiteljica v oddelku podaljšanega bivanja na OŠ Franceta Prešerna. Po končanem študiju sem poučevala slovenščino na Srednji tekstilni, obutveni in gumarski šoli Kranj, od leta 1997 pa poučujem filozofijo na Gimnaziji Moste v Ljubljani. Od leta 2017 delno poučujem tudi na Gimnaziji Franceta Prešerna. Pouk filozofije razumem predvsem kot odpiranje različnih, tudi novih pogledov na sicer samoumevne »stvari«, ki jih srečujemo v vsakdanjem življenju. Poseben izziv mi predstavljajo medpredmetne povezave, zlasti med filozofijo in književnostjo ter filozofijo in umetnostjo širše.