Skoči na glavno vsebino

OIV - Splošna navodila

  • Dijaki morajo v šolskem letu po predmetniku opraviti določeno število ur obveznih izbirnih vsebin.
  • Dejavnosti, ki jih organizira šola, potekajo v dneh, ki so za to določeni po šolskem koledarju (pouka prosti dnevi).
  • Dejavnosti, ki so opredeljene kot izbirne, opravijo dijaki v svojem prostem času, tj. ob pouku. Potrdilo o opravljeni dejavnosti prinesejo razredniku najpozneje do maja tekočega šolskega leta.
  • Če je dijak na dejavnosti odsoten, prinese razredniku ustrezno pisno opravičilo, sicer so ure neopravičene. Manjkajoče dneve mora opraviti v času, ki ga določi šola (junij, avgust).
  • Opravljene dejavnosti so pogoj za uspešno opravljen letnik.
  • Predvidene stroške poravnajo starši.