Skoči na glavno vsebino

Obvezne izbirne vsebine

OIV - Splošna navodila

 

Dijaki morajo v okviru obveznih izbirnih vsebin opraviti predpisano število ur posameznih dejavnosti. Za uspešno opravljen letnik in izdajo spričevala mora dijak/-inja opraviti predpisano število ur in poravnati finančne obveznosti.

Del vsebin je obvezen po programu šole, del si jih dijaki izberejo sami v okviru različnih dejavnosti (projekti, krožki, tekmovanja ...), ki jih nudi šola. O dejavnostih sproti obveščamo dijake na spletni strani šole, v spletni učilnici za OIV, na šolskem FB in oglasni deski v šoli.

 

Nadstandardne dejavnosti

 

Dijakom se z raznolikostjo in izbirnostjo obveznih izbirnih vsebin kar se da približamo in jim ponudimo tudi nadstandardne dejavnosti v obliki ekskurzij v tujino (Berlin, London, Benetke, Dunaj, Pariz, Toskana, Barcelona ...) in naravoslovnih ter športnih taborov (Bohinj, Osilnica, Cerkno, Krvavec ...), v kolikor nam to dopušča epidemiološka slika. Za nadstandardne dejavnosti se dijaki prijavljajo v spletni učilnici, število prijav je za nekatere dejavnosti omejeno.

 

Soglasje staršev

 

V skladu s šolsko zakonodajo morajo starši pisno soglašati z udeležbo dijakov pri šolskih aktivnostih. Dijaki prejmejo ob začetku šolskega leta v podpis soglasje staršev in izjavo dijakov o upoštevanju šolskih pravil na teh dejavnostih. Razredniki hranijo soglasja za tekoče šolsko leto v skladu z zakonom o varovanju podatkov.

 

Posebnosti pri izvajanju OIV

 

Dijaki, ki se nadstandardnih dejavnosti v ponudbi šole ne udeležijo, se morajo udeležiti standardnih dejavnosti, ki se praviloma odvijajo v tem času. Če se udeležijo vseh standardnih dejavnosti, morajo opraviti še manjše število ur dejavnosti po lastni izbiri (projekti, krožki, tekmovanja ...) ali ponujenih nadomestnih dejavnosti. Če se dijaki neke dejavnosti iz opravičenega razloga ne morejo udeležiti, so dolžni svojo odsotnost pravočasno sporočiti razredniku ali – v skrajnem primeru – vodji OIV in pomočnici ravnateljice. V nasprotnem primeru bomo prisiljeni zaračunati najmanj stroške prevoza. Načrt dejavnosti za posamezni letnik je v začetku šolskega leta objavljen v spletni učilnici za OIV.

 

Pregled taborov in nadstandardni program športne vzgoje

 

Pri športni vzgoji se v štirih letih gimnazijskega programa izvajajo vsebine, ki presegajo okvir pouka športne vzgoje. Namen teh vsebin je dijake seznaniti z različnimi športi, jim približati naravo in jih navajati na aktivno preživljanje prostega časa.

 

Običajno smo za prve letnike organizirali v septembru spoznavni tabor v Bohinju. Namen tega tabora je bil, da so se prvošolci sproščeno spoznali s svojimi razredniki in sošolci. Na taboru smo veliko pozornosti namenili tudi metodam učenje učenja. Upamo, da ga bomo za prihodnje generacije spet lahko organizirali. Prav tako običajno v prvem letniku organiziramo zimski tabor. Traja več dni in je namenjen učenju alpskega smučanja ter deskanja na snegu. Organiziramo tako začetni kot nadaljevalni tečaj.

 

V drugem letniku na začetku septembra organiziramo večdnevni poletni tabor v Osilnici ob Kolpi. Vsebina tabora je zelo pestra in raznolika, saj se dijaki seznanijo s kanuizmom, kajakaštvom, raftom, lokostrelstvom, športnim plezanjem, kolesarstvom, preživetjem v naravi in različnimi naravoslovnimi vsebinami.

 

Za dijake drugih in tretjih letnikov splošne gimnazije, ki se učijo rusko, na dve leti organiziramo tridnevni tabor ruskega jezika in čuječnosti. Dijaki v sproščenem okolju zunaj šolskih sten nadgradijo znanje ruskega jezika in poglobijo znanje o ruski kulturi, literaturi in tradicionalni kuhinji. Na delavnicah o čuječnosti dijaki spoznavajo sebe, osvojijo tehnike umirjanja misli, izboljšajo koncentracijo, spoznavajo tehnike sproščanja in izboljšajo svoje splošno počutje.

 

Vključitev dijakov v nadstandardne programe se jim prizna kot del obveznih izbirnih vsebin. Ker se te dejavnosti ne izvajajo na šoli, jih je treba doplačati.

 

Dijaki imajo na šoli tudi zelo dobre pogoje za učenje športne vzgoje. Ob zunanjih igriščih za košarko, nogomet, odbojko na mivki, stezi za tek imajo še odlično opremljeno veliko dvorano (lahko se pregradi) s plezalno steno in plesno dvorano.