Skoči na glavno vsebino

Katalog IJZ

Katalog informacij javnega značaja je dostopen v tiskani obliki v tajništvu šole pri ga. Aleksandri Počej.

 

Odgovorna uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja: Mirjana Bizjak, ravnateljica GFP.

 

Seznam notranjih organizacijskih enot:
1. Svet Zavoda: mag. Sabina Eršte, prof.
2. Ravnateljica: Mirjana Bizjak, prof.
3. Pomočnica ravnateljice: Tanja Ahčin, prof.
4. Tim za kakovost: Sabina Konc, mag.
5. Knjižnica: Žuža Spindler, prof., Tanja Zečević
6. Svetovalna služba: Vera Dušak Prevc, prof.
7. Tajništvo: Aleksandra Počej
8. Računovodstvo: Vesna Langerholc
9. Vzdrževalec učne tehnologije: Luka Pegam
10. Hišnik: Boris Eržen


Strokovni organi šole so: učiteljski zbor, programski učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, razrednik, strokovni aktivi in komisija za kakovost ter pritožbena komisija šole.

Šola opravlja javno službo na naslednjih področjih:
 – P/85.310 – srednješolsko splošno izobraževanje;
  – R/91.011 – dejavnost knjižnic.


Ostale dejavnosti šole (priloga Ustanovitvenega akta).