Skoči na glavno vsebino

Kakovost na GFP

Model kakovosti KzP smo imeli precej let. Certifikat smo nekaj let uspešno obnavljali, sedaj pa zunanjih presoj ne izvajamo, zato nimamo več znaka kakovosti, a še naprej ravnamo tako kot v preteklih letih. To pomeni, da imamo uvedene kazalnike kakovosti po standardih KzP. Redno izvajamo notranje presoje. Prinašajo namreč svež veter in veliko dobrih idej ter so odlična priložnost za samoevalvacijo.

 

Poleg tega redno spremljamo pričakovanja naših dijakov ter njihovih staršev in izvajamo ankete o zadovoljstvu za starše dijakov in dijake, posebej tudi za starše dijakov, ko zaključijo s šolanjem pri nas. Redno merimo tudi zadovoljstvo zaposlenih. Anketiranje izvajamo tudi s pomočjo zunanjega izvajalca, saj nam le-to omogoča tudi boljšo možnost primerjave z ostalimi šolami. Na osnovi rezultatov anket iščemo priložnosti za izboljšave. Po toliko letih namreč že vemo, kaj so naša močna in kaj naša šibka področja, še posebej pa so podatki uporabni, če jih primerjamo v širšem kontekstu. V skladu z metodo obvladovanja kakovosti P-D-C-A namreč poskušamo nenehno izboljševati svoje delovanje. Vsako leto naročimo tudi notranjo revizijo.

 

Komisija za kakovost skrbi za posodabljanje Poslovnika in dokumentov. Skrbi za spletno učilnico, v kateri so vsem zaposlenim na razpolago vsi dokumenti, obrazci in pravilniki. Komisija poleg tega tudi spodbuja dijake k ustvarjanju lastnih in razrednih vizij. Menimo namreč, da je pomembno, da imajo tako dijaki kot zaposleni pred očmi jasen cilj, kar jim omogoča, da ga lažje dosežejo.

 

V skladu z zakonodajo objavljamo tudi letno poročilo, ki je dostopno na tej povezavi