Splošno o DSD – Nemški jezikovni diplomi

 

Na naši šoli izvajamo program NEMŠKA JEZIKOVNA DIPLOMA (Deutsches Sprachdiplom) že petnajst let, in sicer na nivoju DSD 2 ter na nivoju DSD 1. DSD 2 ustreza evropskemu referenčnemu okviru B2-C1. DSD 1 je na nivoju A2-B1 in je kot tak dostopen večjemu številu dijakov.

 

Nemško ministrstvo za kulturo in izobraževanje, ki organizira DSD po vsem svetu, ima pri izbiri šol zelo stroge kriterije. Gre za izpit, ki pod nadzorstvom nemškega ministrstva za kulturo in izobraževanje poteka po vsem svetu v enaki obliki. Namenjen je mladim do 21. leta starosti z namenom, da bi ti, ko ga opravijo, lahko študirali na nemških univerzah. Izpit mednarodne veljave dokazuje aktivno znanje nemškega jezika in je kot tak pomemben tudi pri iskanju zaposlitve. Z DSD 2 diplomo dijaki lahko odidejo neposredno na nemško fakulteto, z izpitom DSD 1 pa se lahko vključijo v t. i. Studienkolleg, kjer se pol leta pripravljajo na kasnejši redni študij.

 

Izpit DSD 2

Dijaki opravljajo izpit DSD 2 v tretjem ali četrtem letniku, decembra ali januarja. Izpit DSD 2 je podoben maturi, kajti prav tako je sestavljen iz dveh delov. Najprej je pisno preverjanje znanja nemščine, dijaki pišejo esej, ki vključuje analizo strokovnega besedila in grafa, pri njem se preverja tudi slovnično znanje. Druga dva dela sta bralno in slušno razumevanje. Pisne izdelke, ki jih dijaki pišejo v začetku decembra, ocenijo v Nemčiji, rezultati pa so znani spomladi. Če dijak izpita ne opravi, ga enkrat lahko ponavlja. Ustni izpiti potekajo v mesecu decembru ali januarju, dijaki pa že takoj izvedo, ali so bili uspešni.

 

 

Izpit DSD 1

Ta izpit DSD 1 je namenjen dijakom tretjih letnikov. Dijaki se nanj pripravljajo pri dodatni, 4. uri nemščine.
Tudi tu gre za pisni in ustni del izpita. Najprej je pisno preverjanje znanja nemščine, in sicer krajše poročilo ali pismo, pri katerem se preverja tudi slovnično znanje, ter bralno in slušno razumevanje. Dijaki pišejo sestavek na vsakdanjo temo, o kateri smo se tekom treh let že pogovarjali pri pouku. Ustno temo dijaki delno izberejo sami, pet minut pa odgovarjajo na vprašanja o temah, ki jih že dobro poznajo (opisi sebe, svojega kraja, šole, prostega časa …)

 

Tako priprave na izpit kot izpit sam so brezplačne, nemško ministrstvo pa šoli pomaga tudi pri nakupu učnih pripomočkov, knjig, slovarjev in redno vabi profesorice nemščine na seminarje v Sloveniji ali tujini.

 

V okviru programa DSD smo vključeni tudi v mrežo PASCH šol: http://www.pasch-net.de/, kjer se naša šola predstavlja tudi v nemškem jeziku.

 

https://www.pasch-net.de/de/pasch-schulen/schulportraets/europa/slo/gymnasium-france-preseren.html