Skoči na glavno vsebino

Splošno o DSD – Nemški jezikovni diplomi

Na naši šoli izvajamo program NEMŠKA JEZIKOVNA DIPLOMA (Deutsches Sprachdiplom) že petnajst let, in sicer na nivoju DSD 2 ter na nivoju DSD 1. DSD 2 ustreza evropskemu referenčnemu okviru B2-C1. DSD 1 je na nivoju A2-B1 in je kot tak dostopen večjemu številu dijakov.

 

Nemško ministrstvo za kulturo in izobraževanje, ki organizira DSD po vsem svetu, ima pri izbiri šol zelo stroge kriterije. Gre za izpit, ki pod nadzorstvom nemškega ministrstva za kulturo in izobraževanje poteka po vsem svetu v enaki obliki. Namenjen je mladim do 21. leta starosti z namenom, da bi ti, ko ga opravijo, lahko študirali na nemških univerzah. Izpit mednarodne veljave dokazuje aktivno znanje nemškega jezika in je kot tak pomemben tudi pri iskanju zaposlitve. Z DSD 2 diplomo dijaki lahko odidejo neposredno na nemško fakulteto, z izpitom DSD 1 pa se lahko vključijo v t. i. Studienkolleg, kjer se pol leta pripravljajo na kasnejši redni študij.

 

DSD 1 jezikovni tabor v Celovcu – DSD Sprachcamp in Klagenfurt

Dijaki 3. letnikov, ki se pripravljajo na DSD diplomo 1. stopnje, so se 23. in 24. 2. 2023 udeležili jezikovnega tabora v Celovcu. Na taboru so vadili vse 4 dela izpita: bralno in slušno razumevanje, vadenje pisnega sestavka in ustni izpit. S slovničnimi temami so se seznanjali s pomočjo različnih iger in so tako na bolj zanimiv način vadili različne jezikovne strukture. Obiskali so tudi mali živalski vrt plazilcev (Reptilienzoo Happ), kjer so se podrobneje seznanili s kraljevim pitonom in bradato agamo, najbolj pa so jih navdušili 160-letna galapaška želva Bibi ter hranjenje zajčkov in morskih prašičkov.  Zvečer so si ogledali nemški film.

Dijaki, ki so se ves čas tabora res vzorno obnašali in so kljub napornemu tempu vseskozi zelo aktivno sodelovali, so iz tabora odnesli veliko novih znanj, zato upamo, da bo taka oblika priprave na izpit postala tradicionalna.

Spremljale smo jih profesorice Rada Legat Benedik, Vesna Arh in Sabina Konc.

Za izvedbo tabora se iskreno zahvaljujemo bavarskemu ministrstvu za šolstvo (Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus, Referat VII.6, 80327 München), ki nam je z velikodušnim sponzorskim prispevkom omogočilo, da smo kamp izpeljali z lastnim minimalnim finančnim vložkom.

 

Izpit DSD 2

Dijaki opravljajo izpit DSD 2 v tretjem ali četrtem letniku, decembra ali januarja. Izpit DSD 2 je podoben maturi, kajti prav tako je sestavljen iz dveh delov. Najprej je pisno preverjanje znanja nemščine, dijaki pišejo esej, ki vključuje analizo strokovnega besedila in grafa, pri njem se preverja tudi slovnično znanje. Druga dva dela sta bralno in slušno razumevanje. Pisne izdelke, ki jih dijaki pišejo v začetku decembra, ocenijo v Nemčiji, rezultati pa so znani spomladi. Če dijak izpita ne opravi, ga enkrat lahko ponavlja. Ustni izpiti potekajo v mesecu decembru ali januarju, dijaki pa že takoj izvedo, ali so bili uspešni.

 

Izpit DSD 1

Ta izpit DSD 1 je namenjen dijakom tretjih letnikov. Dijaki se nanj pripravljajo pri dodatni, 4. uri nemščine.
Tudi tu gre za pisni in ustni del izpita. Najprej je pisno preverjanje znanja nemščine, in sicer krajše poročilo ali pismo, pri katerem se preverja tudi slovnično znanje, ter bralno in slušno razumevanje. Dijaki pišejo sestavek na vsakdanjo temo, o kateri smo se tekom treh let že pogovarjali pri pouku. Ustno temo dijaki delno izberejo sami, pet minut pa odgovarjajo na vprašanja o temah, ki jih že dobro poznajo (opisi sebe, svojega kraja, šole, prostega časa …)

 

Tako priprave na izpit kot izpit sam so brezplačne, nemško ministrstvo pa šoli pomaga tudi pri nakupu učnih pripomočkov, knjig, slovarjev in redno vabi profesorice nemščine na seminarje v Sloveniji ali tujini.

 

V okviru programa DSD smo vključeni tudi v mrežo PASCH šol: http://www.pasch-net.de/, kjer se naša šola predstavlja tudi v nemškem jeziku.

 

https://www.pasch-net.de/de/pasch-schulen/schulportraets/europa/slo/gymnasium-france-preseren.html