Skoči na glavno vsebino

Projekt KATARINA - VsaK nAj bo deležen Temeljnih znAnj Računalništva In iNformAtike

Namen projekta KATARINA je razvoj didaktike za dvig digitalnih kompetenc in temeljnih znanj računalništva in informatike dijakov z uvajanjem inovativnih pristopov ter uporabo sodobnih digitalnih orodij, ki bodo podpora transformaciji vzgojno-izobraževalnega procesa. S tem se dijakom omogočijo učne priložnosti, kar je ključno za enakopravno opolnomočenost za soočenje z izzivi sodobne družbe ter uspešno delovanje v prihodnosti.

 

Opis projekta

Digitalizacija je prisotna povsod, kar zahteva znanje za obvladovanje digitalne tehnologije. Znanstvena veda računalništvo in informatika (RIN, angl. Computer Science ali Computing) predstavlja ta korpus znanja. Večji del držav EU je že uvedel predmet RIN v osnovno in srednješolsko izobraževanje, medtem ko v Sloveniji obstaja sistemski primanjkljaj teh znanj med mladimi.

Namen projekta KATARINA je oblikovati eksperimentalni načrt uvajanja, implementacije in evalvacije temeljnih vsebin RIN v inovativnih oddelkih srednjih šol. Uporabili bomo že obstoječa sredstva in jih nadgradili. Osnovo bo predstavljal kurikularni okvir RIN, ki ga je definirala skupina RINOS, in obstoječi spletni učbenik Informatika. Zdržnost projekta bomo zagotovili z uporabo obstoječe skupnosti učiteljev (Community of Practice) NAPOJ.

 

Cilji in rezultati projekta

 1. Popis in posnetek obstoječega stanja na VIZ področju RIN, identifikacija potreb na področju RIN ter oblikovanje vsebinskih izhodišč izvedbenega načrta uvajanja temeljnih vsebin RIN.
 2. Razvoj, implementacija in evalvacija vzorčnih učnih scenarijev za uvajanje temeljnih vsebin RIN v srednje šole.
 3. Priprava Kataloga temeljnih znanj RIN, ki bo opredelil temeljne in minimalne vsebine RIN, standarde znanj in kriterije za vrednotenje napredka učencev.
 4. Vzpostavitev učeče se skupnosti, ki bo igrala ključno vlogo na nacionalni ravni, saj bodo gradiva in izkušnje učiteljev pri implementaciji na voljo vsem članom skupnosti.
 5. Diseminacija in promocija uvajanja temeljnih vsebin RIN v vzgojno-izobraževalnem prostoru doma in v tujini ter oblikovanje pozitivnih stališč do uvajanja temeljnih vsebin RIN kot medpredmetne in samostojne obvezne vsebine.

 

Konzorcij

 • Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (koordinator)
 • I. gimnazija v Celju
 • Šolski center Celje, Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo
 • Gimnazija Franceta Prešerna, Kranj
 • Gimnazija Kranj
 • Gimnazija Ledina, Ljubljana
 • Gimnazija Vič, Ljubljana
 • II. gimnazija Maribor
 • Gimnazija Ormož
 • Gimnazija Škofja Loka
 • Šolski center Velenje, Elektro in računalniška šola

 

Podatki o projektu

 • Financer: Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje ter Evropska unija – NextGenerationEU prek nacionalnega Načrta za okrevanje in odpornost
 • Vrednost: 900.000,00 €
 • Trajanje: 1. 9. 2023–30. 6. 2026

Projekt KATARINA bo pomenil eksperimentalno in sistemsko oblikovanje podpornih okolij za vključevanje temeljnih vsebin RIN ter mehanizme izmenjave izkušenj in dobrih praks, ki bodo doprinesle k smernicam razvoja in vključevanja temeljnih vsebin RIN v srednje šole.