Skoči na glavno vsebino

Svetovalna služba

Vera Dušak Prevc, prof.

E-mail: ...

Telefonska številka: 059 093 344

 

Hana Hiršman, prof.

E-mail: ...

Telefonska številka: 059 093 364

 

Damjan Beton, prof.

E-mail: ...

Telefonska številka: 059 093 343

 

V šolski svetovalni službi se lahko oglasijo dijaki in starši, ki v času šolanja naletijo na razna vprašanja, težave in dileme in/ali želijo več informacij v zvezi s spodaj navedenimi (pa tudi drugimi) temami:

 • vpis novincev v prvi letnik, uvajanje v novo okolje in razred;
 • prehajanje med programi in šolami;
 • vzdušje v razredu, medosebni odnosi oz. komunikacija;
 • urejanje statusa športnika in kulturnika;
 • svetovanje v zvezi z izbiro maturitetnih predmetov, poklica in vpisom na fakultete;
 • učne težave, učna neuspešnost;
 • neizpolnjevanje šolskih obveznosti, izostajanje od pouka;
 • osebne in socialne stiske, vedenjske težave, težave z vrstniki in v družini;
 • razne vrste odvisnosti, motnje hranjenja;
 • prilagoditve šolskih obveznosti za dijake s posebnimi pravicami;
 • delo z dijaki s posebnimi potrebami;
 • delo z nadarjenimi dijaki;
 • svetovanje za pridobitev štipendij.

 

ŠTUDIJ

Razpis za vpis na dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2023/2024 - Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru, Univerza na Primorskem, Univerza v Novi Gorici, Univerza v Novem mestu, Nova univerza, javni in koncesionirani samostojni visokošolski zavodi
http://portal.evs.gov.si/razpisi-za-vpis

Kako se prijavim za vpis na dodiplomske in enovite magistrske študijske programe?
portal.evs.gov.si/prijava

Razpis za vpis v višje strokovno izobraževanje v študijskem letu 2023/24 in prijavni obrazec
vps.vss-ce.com/VPS

Izračun točk

www.dijaski.net/studij/racunanje-tock-ob-omejitvi-vpisa-v-dodiplomske-studijske-programe.html


 

ŠTIPENDIJE

https://www.gov.si/podrocja/izobrazevanje-znanost-in-sport/stipendije/

https://www.srips-rs.si/sl/sklad/novice/dijaki?tag=dijaki