Svetovalna služba

Obrazci za status športnika so na spodnjih povezavah:

Potrdilo panožne zveze o statusu

Vprašalnik o športnih aktivnostih

 

SVETOVALNA SLUŽBA: Vera Dušak Prevc, prof.

Izobrazba: profesorica pedagogike in nemščine

E-mail: vera.dusak-prevc@gfp.si

Telefonska številka pisarne svetovalne službe: 059 093 344

 

S svetovalno delavko se dijaki in starši najpogosteje prvič srečajo ob vpisu v srednjo šolo. Vodi vpisni postopek, svetuje in ureja postopek ob prepisu iz drugih šol in na druge šole.

 

Svetuje dijakom pri izbiri poklica in študija, jih seznanja z izbirnimi maturitetnimi predmeti in pogoji vpisa na višje, visoke in univerzitetne študijske programe. Dijake seznanja z možnostmi pridobitve štipendije.


Pomaga dijakom pri raznih posebnostih ter pri prilagajanju šolskih obveznosti (statusi, pedagoške pogodbe, dijaki s posebnimi potrebami, nadarjeni dijaki), pri učni neuspešnosti in pri drugih dilemah ter težavah v času srednješolskega izobraževanja.


Dijakom in staršem je na voljo vsak dan v dopoldanskem času in v času popoldanskih govorilnih ur. Priporoča, da se starši na razgovor najavijo po telefonu ali po e-pošti.

 

 

VPIS V 1. LETNIK GIMNAZIJE FRANCETA PREŠERNA ZA ŠOLSKO LETO 2019 / 2020

 

 

ŠTUDIJ

Razpisa v elektronski obliki:

 

Razpis za vpis na dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2019/2020 - Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru, Univerza na Primorskem, Univerza v Novi Gorici, javni in koncesionirani samostojni visokošolski zavodi (rok za prijavo je 18. marec 2019).
http://portal.evs.gov.si/razpisi-za-vpis

Kako se prijavim za vpis na dodiplomske in enovite magistrske študijske programe?
portal.evs.gov.si/prijava

Razpis za vpis v višje strokovno izobraževanje v študijskem letu 2019/20 in prijavni obrazec (rok za prijavo je 18. marec 2019)
vps.vss-ce.com/VPS

Izračun točk:

www.dijaski.net/studij/racunanje-tock-ob-omejitvi-vpisa-v-dodiplomske-studijske-programe.html
 

ŠTIPENDIJE

 

Novosti na področju štipendiranja

 

PRIDOBITEV STATUSOV

  • športnika
  • kulturnika
  • raziskovalca