Svetovalna služba

Obrazci za status športnika so na spodnjih povezavah:

Potrdilo panožne zveze o statusu

Vprašalnik o športnih aktivnostih

 

SVETOVALNA SLUŽBA: Vera Dušak Prevc, prof.

Izobrazba: profesorica pedagogike in nemščine

E-mail: vera.dusak-prevc@gfp.si

Telefonska številka pisarne svetovalne službe: 059 093 344

 

S svetovalno delavko se dijaki in starši najpogosteje prvič srečajo ob vpisu v srednjo šolo. Vodi vpisni postopek, svetuje in ureja postopek ob prepisu iz drugih šol in na druge šole.

 

Svetuje dijakom pri izbiri poklica in študija, jih seznanja z izbirnimi maturitetnimi predmeti in pogoji vpisa na višje, visoke in univerzitetne študijske programe. Dijake seznanja z možnostmi pridobitve štipendije.


Pomaga dijakom pri raznih posebnostih ter pri prilagajanju šolskih obveznosti (statusi, pedagoške pogodbe, dijaki s posebnimi potrebami, nadarjeni dijaki), pri učni neuspešnosti in pri drugih dilemah ter težavah v času srednješolskega izobraževanja.


Dijakom in staršem je na voljo vsak dan v dopoldanskem času in v času popoldanskih govorilnih ur. Priporoča, da se starši na razgovor najavijo po telefonu ali po e-pošti.

 

 

VPIS V 1. LETNIK GIMNAZIJE FRANCETA PREŠERNA ZA ŠOLSKO LETO 2018 / 2019

 

 

ŠTUDIJ

Razpisa v elektronski obliki:

 

ŠTIPENDIJE

 

Novosti na področju štipendiranja

 

PRIDOBITEV STATUSOV

  • športnika
  • kulturnika
  • raziskovalca