Skoči na glavno vsebino

GFP VKLJUČENA V MREŽO ZDRAVIH ŠOL

 

Evropska mreža zdravih šol je program, ki na ravni celotne Evrope uvaja nove zamisli in pristope na področju promocije zdravja v šolskem okolju. Nastala je kot strateški projekt pod okriljem Svetovne zdravstvene organizacije, Sveta Evrope in Evropske komisije.

 

Šole, vključene v mrežo zdravih šol, se po svojih možnostih trudijo izboljševati telesno, duševno in socialno zdravje učencev, učiteljev in staršev s sistematičnim ozaveščanjem, z vsebinami v učnem načrtu, različnimi dejavnostmi, projekti in sodelovanjem z lokalno skupnostjo ter zdravstveno službo. Z načrtovanimi in usmerjenimi dejavnostmi za krepitev znanja lahko vplivamo na bolj zdrav življenjski slog in na boljše zdravje otrok, mladostnikov in kasneje odraslih ljudi. Poleg tega, da si šole same zastavljajo interne naloge glede na možnosti in potrebe, se vključujejo tudi v skupno »rdečo nit«, ki je vsako leto vezana na drugo tematiko.

 

GFP je članica Slovenske mreže zdravih šol od maja 2019, ko se je zavezala slediti glavnim ciljem Zdrave šole. S tem pa skuša vplivati na zdrav način življenja vseh, ki hodijo v šolo. Tako dijake kot zaposlene skuša spodbujati, da pozitivno vplivajo na svoje (telesno, duševno, socialno in okoljsko) zdravje. Trudimo se, da je primerno okolje, v katerem vsi radi delamo in se srečujemo tako učenci, učitelji in starši.

 

Z ekipo zaposlenih in dijakov smo tako izpeljali že vrsto dogodkov pod okriljem Zdrave šole:
– zdrav zajtrk na GFP;

– delavnice osveščanja o vožnji pod vplivom alkohola in drog (v sodelovanju s policijo);

– delavnice in predavanja o varni rabi interneta;

– delavnice o nudenju prve pomoči (v sodelovanju s Centrom za krepitev zdravja);

– aktivni odmori za dijake in zaposlene;

– vključevanje pomena zdrave prehrane v pouk športne vzgoje.