Skoči na glavno vsebino

Dijaška skupnost

V dijaško skupnost Gimnazije Franceta Prešerna so vključeni vsi dijaki šole. Sestankov se udeležujejo predstavniki razredov, ki svoje sošolce in sošolke natančno obveščajo o vseh informacijah, ki so za njih pomembne, prav tako pa tudi posredujejo predloge razrednih skupnosti, ki jih dijaška skupnost obravnava.

 

Dijaška skupnost sodeluje pri:

  •    razvoju zavesti o pripadnosti šole,
  •    razvoju solidarnosti in boljše komunikacije med dijaki,
  •    spodbujanju boljše komunikacije med dijaki in zaposlenimi,
  •    razvoju medgeneracijske solidarnosti in humanitarnih akcijah,
  •    sooblikovanju ciljev in vizije šole,
  •    spodbujanju dijakov pri vključevanju v projekte,
  •    volitvah predstavnikov v organe šole (svet šole, šolski sklad ...),
  •    povezovanju dijakov Gimnazije Franceta Prešerna z dijaki drugih šol,
  •    pri odpravi morebitnih težav v okviru Gimnazije Franceta Prešerna, ki obremenjujejo dijake.

 

Dijaška skupnost načrtuje kar nekaj dejavnosti, pri katerih se bo aktivno vključevala v organizacijo in izvedbo: sprejem dijakov prvih letnikov, obisk varovancev Doma starejših občanov v Preddvoru, organizacija in izpeljava športno-glasbenih prireditev, izpeljava humanitarnih akcij, predaja Ključa modrosti, organizacija nagradnega izleta, sodelovanje v projektih, natečajih, razpisih ipd.

 

Mentorica dijaške skupnosti je prof. Špela Frelih.