Rahotina Irena

 

IZOBRAZBA | profesorica zgodovine
DELOVNO MESTO | učiteljica zgodovine
NAZIV | svetnica

 

E-MAIL...

TELEFONSKA ŠTEVILKA | 059 093 352

 

Prvi zaposlitvi je zvesta že tretje desetletje. Dejavna je na svojem strokovnem področju tako znotraj šole kot tudi izven nje.         

 

Aktivno je sodelovala pri prenovah učnih programov za zgodovino. Dva mandata je bila članica republiške predmetne komisije za zgodovino in znotraj nje sestavljala maturitetne pole, opravljala funkcijo tajnice komisije, bila izvedenka za obravnavo ugovorov na oceno,  opravljala funkcijo vodje skupine ocenjevalcev za splošno maturo iz predmeta zgodovine in bila izvedenka za popravljanje maturitetnih pol kandidatov s posebnimi potrebami.                                   

                  

V okviru Zavoda za šolstvo je sodelovala pri sestavljanju delovnih listov v dvoletnem pilotskem projektu Izobraževanje dijakov športnikov na daljavo. Kar nekaj generacij gimnazijcev je lahko utrjevalo svoje znanje s pomočjo njenega delovnega zvezka za zgodovino za 4. letnik.  Štiri leta je bila predsednica Sveta Gorenjskega muzeja.

 

Prosti čas rada zapolni s kolesarjenjem, pohodništvom, dobro knjigo in sproščenim klepetom v dobri družbi.