mag. Legat Benedik Rada

 

IZOBRAZBA | magistrica znanosti, profesorica nemščine
DELOVNO MESTO | učiteljica nemščine
NAZIV | svetnica

 

E-MAIL | ...

TELEFONSKA ŠTEVILKA | 059 093 357

 

Mag. Rada Legat Benedik je študirala na Filozofski fakulteti in magistrirala iz področja Didaktike nemškega jezika s temo Motivacija za učenje tujih jezikov.

 

Poklicna pot jo je vodila po vseh ravneh izobraževanja. Dragocene izkušnje si je še kot študentka nabirala na Delavski univerzi, kjer je poučevala jezike odrasle in otroke. Po študiju se je zaposlila na tedanji Ekonomski šoli s programi poklicnega in tehničnega izobraževanja, poučevala je na OŠ v Stražišču ter sedaj že 20 let poskuša navdušiti dijake gimnazijce za učenje tujih jezikov na naši šoli. Meni, da je znanje jezikov okno v svet.

 

Strokovno se je izpopolnjevala na številnih seminarjih doma in v tujini (v Nemčiji, Avstriji), aktivno sodelovala na mednarodnih kongresih učiteljev nemškega jezika v Gradcu (Avstrija), Bolzanu (Italija) ter Weimarju in Jeni (Nemčija). Na šoli je vodja aktiva nemškega jezika, mentorica Nemške bralne značke Pfiffikus ter Fotokluba GFP, sodeluje tudi pri pripravi ekskurzij v tujino. Skrbi za spletno stran GFP, objave na šolski FB strani in piše šolsko kroniko. Sodeluje z državnim izpitnim centrom RIC kot zunanja ocenjevalka na maturi za nemški jezik.

 

Zanima jo široka paleta konjičkov: gledališče, film, fotografija, knjige, izleti v naravo. Najraje pa jo z možem mahne v svet, saj jo privlačijo tuje dežele, predvsem pa ljudje in druge kulture. Vedno jo spremlja fotoaparat. Njena zadnja potepanja so bila po Kubi, Kanadi, Islandiji, Maroku, Tajski, Skandinaviji in Baltiku.