Križnar Nives

 

IZOBRAZBA | profesorica slovenščine
DELOVNO MESTO | učiteljica slovenščine
NAZIV | svetnica

 

E-MAIL...

TELEFONSKA ŠTEVILKA | 059 093 355

 

Po končani kranjski gimnaziji se je vpisala na Filozofsko fakulteto Univerze v Ljubljani, kjer je diplomirala in si pridobila naziv profesorica slovenskega jezika s književnostjo. Od leta 1995 sodeluje z Državnim izpitnim centrom kot zunanja ocenjevalka za slovenščino pri splošni maturi. Leta 2010 je postala izpraševalka izpitnih komisij za strokovne izpite na področju vzgoje in izobraževanja za področje slovenskega knjižnega jezika na Ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport.

 

Aktivno sodeluje pri pripravi, izvedbi in ocenjevanju tekmovanj za Cankarjevo priznanje. Na šoli pripravlja različne kulturne prireditve in piše šolsko kroniko. Je mentorica pedagoške prakse za študente slovenščine ter avtorica strokovnega priročnika Album svetovnih književnikov – Svetovni sodobniki, ki je izšel leta 2009 pri Mladinski knjigi.