Dušak Prevc Vera

 

IZOBRAZBA | profesorica pedagogike in nemščine
DELOVNO MESTO | svetovalna delavka
NAZIV | mentorica

 

E-MAIL...

TELEFONSKA ŠTEVILKA | 059 093 344

 

OŠ je obiskovala v Šmartnem pri Litiji, gimnazijo v Ljubljani, diplomirala na Filozofski fakulteti (smer pedagogika, nemščina). Že v času študija je pridobivala strokovne izkušnje s poučevanjem nemščine v okviru takratne delavske univerze v Ljubljani. Najprej se je zaposlila v Dijaškem domu Poljane v Ljubljani (v dekliškem dijaškem domu šol zdravstvenih usmeritev), kjer je spoznavala srednješolsko življenje z druge plati (tremo, strah pred spraševanjem, preveč domačih nalog, prestrogi učitelji, zaljubljenost, nesoglasja v skupini, domotožje ...). Najlepše spomine iz tistega obdobja ima na pestro in zvenečo prekmursko, štajersko, dolenjsko, idrijsko, ribniško, primorsko govorico in na druženje s tujci z raznih koncev sveta v okviru poletne šole slovenskega jezika, ki so jih večkrat gostili v dijaškem domu.

 

V tem obdobju se je udeležila več izobraževanj s področja komunikacije pri dr. P. Brajši, seminarjev iz logoterapije, mednarodnega programa Tempus z naslovom »Duševno zdravje v skupnosti« in drugih. Na sedanjem delovnem mestu svetovalne delavke je zaposlena od leta 1998, skoraj od začetkov uvedbe programa ekonomska gimnazija. Vsa leta se z dijaki in njihovimi starši srečuje ob prvem stiku s srednjo šolo, ob vpisu v 1. letnik, in ob zaključku, ob študijskem usmerjanju in prehodu na fakultete, pa tudi ob prepisih iz drugih šol in na druge šole. Pomaga dijakom pri raznih posebnostih, pri prilagajanju šolskih obveznosti (statusi, pedagoške pogodbe, dijaki s posebnimi potrebami, nadarjeni dijaki) ter drugih dilemah in težavah v času srednješolskega izobraževanja.

 

Vodi projekt Učenje učenja na šoli, sodeluje v Komisiji za kakovost GFP, je mentorica MEPI in članica LAS za preprečevanje zasvojenosti v okviru MOK. Strokovno izobraževanje na raznih področjih, poleg izkušenj na delovnem mestu, dopolnjuje s starševskimi izkušnjami s štirimi otroki, vključenimi v osnovnošolsko, srednješolsko in univerzitetno izobraževanje.