dr. Leskovar Kristina

 

IZOBRAZBA | doktorica znanosti, profesorica matematike in fizike

DELOVNO MESTO | učiteljica fizike
NAZIV | /

 

E-MAIL...

TELEFONSKA ŠTEVILKA | 059 093 364

 

Dr. Kristina Leskovar je zaključila študij matematike in fizike na Pedagoški fakulteti v Ljubljani (Pef UL). Po končanem študiju se je vpisala na doktorski študij na Fakulteto za naravoslovje in matematiko (FNM UM), kjer je leta 2016 ubranila doktorsko disertacijo z naslovom Feroelektrična smektična-A tekočekristalna faza iz molekul z ukrivljeno sredico: struktura in dielektrični odziv v tankih celicah.

 

S poklicno potjo v šolstvu je začela na Gimnaziji Jesenice, v šolskem letu 2019/2020 je začela s poučevanjem fizike na Gimnaziji Franceta Prešerna v Kranju. Že v času študija je sodelovala z osnovnimi in srednjimi šolami v okviru projekta Verižni eksperiment, sodelovala je tudi pri projektu Nauk.si, vodila delavnice na FNM, ki so bile namenjene učencem in dijakom. Delo z dijaki jo zelo veseli. 

 

V prostem času, ki ji ga vedno primanjkuje, gre rada v hribe, preteče kakšen kilometer, prebere dober roman, ali pa zašije kakšen kos oblačila.