Vreček Sajovic Marija

 

IZOBRAZBA | profesorica nemškega in francoskega jezika, magisterij s področja Vseživljenjskega izobraževanja
DELOVNO MESTO | učiteljica nemščine in francoščine
NAZIV | svetnica

 

E-MAIL | ...

TELEFONSKA ŠTEVILKA | 059 093 357

 

V dvajsetih letih poučevanja na srednji šoli in gimnaziji navdušuje dijake tudi za sodelovanje pri različnih mednarodnih projektih (ERASMUS +) ter pri izmenjavah s francoskimi vrstniki iz pobratenega mesta La Ciotat v Franciji. Večjo motiviranost dijakov za učenje jezikov skuša vzbuditi tudi z organiziranjem različnih ekskurzij v tujino, z vključevanjem dijakov na različna tekmovanja in sodelovanjem dijakov na šolskih prireditvah.

 

Aktivno sodeluje v Slovenskem društvu učiteljev francoskega jezika, je članica Republiške maturitetne komisije za francoščino in zunanja ocenjevalka na maturi. Je navdušen frankofil in zagovornica vseživljenjskega izobraževanja.

 

Leta 2013 je bila s strani Francoske republike odlikovana z nazivom Vitezinje reda akademskih palm za promocijo francoščine v Sloveniji.

 

Njen moto: LA VIE EST BELLE!