Ropret Soklič Apolonija

 

IZOBRAZBA | profesorica matematike
DELOVNO MESTO | učiteljica matematike
NAZIV | svetovalka

 

E-MAIL...

TELEFONSKA ŠTEVILKA | 059 093 359

 

Nagnjenje do pedagoškega poklica je začutila že zelo zgodaj, saj je vedno rada pomagala svojim sošolcem pri različnih nalogah. Poklicno pot je začela na Osnovni šoli Riharda Jakopiča v Ljubljani, kjer si je pridobila zelo dragocene izkušnje.

 

Od prihoda na takratno Srednjo ekonomsko in upravno-administrativno šolo Kranj je minilo že več kot petindvajset let. V različnih programih je tako pripravljala generacije dijakov na zaključni izpit, poklicno maturo in zadnja leta na splošno maturo. Vrsto let sodeluje z Državnim izpitnim centrom kot zunanja ocenjevalka in že nekaj let kot pomočnica glavnega ocenjevalca.

 

Z veseljem spremlja uspehe svojih dijakov na različnih področjih, saj je bila tudi sama aktivna športnica, poleg tega pa se je udejstvovala tudi na kulturnem področju.