Skoči na glavno vsebino

 

Rakovec Žumer, Irena

IZOBRAZBA | profesorica slovenščine
DELOVNO MESTO | učiteljica slovenščine
NAZIV | svetnica

 

E-MAIL...

TELEFONSKA ŠTEVILKA | 059 093 355

 

Irena Rakovec Žumer je poleg pedagoškega dela, ki mu je zavezana že več kot 30 let, aktivna tudi na mnogih področjih izven šole. Sodeluje z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, kjer je izpraševalka za slovenski knjižni jezik v izpitnih komisijah za strokovne izpite na področju vzgoje in izobraževanja, in Državnim izpitnim centrom kot zunanja ocenjevalka slovenščine. Objavlja članke v strokovnih časopisih in pedagoških revijah, aktivno sodeluje na mednarodnih konferencah in pri mednarodnih projektih, je avtorica štirih učbenikov za izobraževanje odraslih. Že vrsto let se ukvarja z izobraževanjem na daljavo, tudi v okviru projektov Zavoda RS za šolstvo.

 

Na Gimnaziji Franceta Prešerna je članica tima za promocijo, komisije za kakovost in uredniškega odbora za šolske elektronske medije.