Informatika in poslovna informatika

Aktiv informatike in poslovne informatike

Člani aktiva: mag. Marjeta Barbo, Klemen Urankar, Marko Kikelj in Natalija Majes

 

Predmet INFORMATIKA poučujemo v 1. in 2. letniku programa ekonomske gimnazije in v 1. letniku splošne gimnazije. V 2. letniku splošne gimnazije dijaki, ki jih predmet bolj zanima, lahko izberejo dodatno uro, kjer se učimo predvsem programiranja. V 4. letniku dijaki, ki izberejo Informatiko kot dodatni predmet pri maturi, obiskujejo pouk Informatike 3 do 4 ure tedensko.

 

Predmet POSLOVNA INFORMATIKA poučujemo v 3. in 4. letniku ekonomske gimnazije. Tu dijaki pridobijo veščine samostojnega in timskega dela, usmerjenega v poslovni svet. Z iMaci izdelujemo elektronske knjige, animacije, 3D slike in se učimo uporabljati druge programe, ki se danes uporabljajo v poslovnem svetu.


Za oba predmeta imamo na voljo tri zelo dobro opremljene učilnice, opremljene s PC in iMac računalniki. Na voljo pa imamo tudi iPade, ki jih uporabljajo dijaki tudi na terenu.