Francoščina

Aktiv francoščine

 

Aktiv francoščine je kljub svojemu majhnemu članstvu (ena članica) zelo aktiven. Poleg rednega pouka francoščine izvajamo na šoli kopico aktivnosti, ki skušajo vzpodbujati pri dijakih veselje do učenja francoskega jezika, branja in spoznavanja francoske civilizacije in frankofonije. Pouk francoskega jezika večkrat obogatimo s petjem francoskih šansonov, recitiranjem poezije in povezovanjem z drugimi predmeti pri usvajanju vsebin.

 

Z dijaki drugega in tretjega letnika se pripravljamo na tekmovanje iz francoske bralne značke, z dijaki četrtih letnikov pa tudi na šolsko in državno tekmovanje iz znanja francoščine.

 

Dijake spodbujamo in pripravljamo na sodelovanje na raznih kulturnih prireditvah in informativnih dnevih, kjer nastopajo v francoščini. Tistim dijakom, ki se prijavijo na opravljanje mature iz francoščine kot izbirnega predmeta, omogočimo dodatne priprave, da so čim uspešnejši.

 

Aktiv francoščine se vključuje tudi v izvenšolske dejavnosti. Vodja aktiva je tudi članica upravnega odbora Slovenskega društva učiteljev francoščine (SDUF) in aktivno sodeluje pri organizaciji mednarodne konference učiteljev francoščine in drugih projektov, kar pripomore k večji prepoznavnosti šole tudi v širši javnosti. Pomagamo pri organizaciji Frankofonskega festivala za osnovne šole, ki zadnje leta poteka v letnem gledališču Khislstein v Kranju. Članica aktiva z dijaki sodeluje pri izmenjavah s francosko gimnazijo Cordouan iz Royana, z nizozemsko šolo Van der Capellen iz mesta Zwolle in s pobrateno občino La Ciotat.

 

Aktiv francoščine se je vedno pripravljen spoprijeti z novimi izzivi, ki popestrijo dogajanje na šoli in povečajo motiviranost dijakov za učenje.

 

Vodja aktiva je Marija Vreček Sajovic, mag.