Umetnost

Aktiv umetnosti

 

Aktiv učiteljev umetnosti sestavljajo profesorice: Irena Koncut Marolt in Žuža Spindler za likovno umetnost, za glasbo pa Irena Sajovic Šuštar

 

Trudimo se biti opazni in s svojim delom prispevati h kvaliteti izobraževanja in bivanja na šoli.

 

 Predmet umetnost (likovna umetnost in glasba) je sicer na urniku le v 1. letniku, kar pa nikakor ne pomeni, da se za naše dijake s tem srečanja z umetnostjo zaključijo. Sodelujemo namreč pri pripravi strokovnih ekskurzij za dijake, v program katerih je redno vključeno tudi spoznavanje kulturne dediščine in umetniških del na terenu. Želimo si tudi, da bi dijaki znali še bolj povezati glasbeno in likovno umetnost, saj se ti vedno prepletata. To nam v precejšnji meri že uspeva pri otvoritvah likovnih razstav.

 

Poleg drugega vsako leto organiziramo kulturni dan z ogledom galerij in razstav in obisk vsaj štirih koncertov različnih glasbenih zvrsti. Dijaki sodelujejo v priložnostnih inštrumentalnih sestavih, precej pa se jih občasno ukvarja tudi s solopetjem. Sodelujemo pri organizaciji in izvedbi kulturnega praznika ter ostalih prireditev v okviru šole.

 

Na šoli vodimo tudi bogato razstavno dejavnost, v naši galeriji ob vstopu v šolo likovno nadarjeni dijaki predstavljajo svoja dela, poleg teh pa vsako leto privabimo tudi druge, že uveljavljene umetnike.

 

V prvem nadstropju šole bogatimo likovno zbirko z deli naših dijakov, celotna šola pa je opremljena z likovnimi deli članov Likovnega društva Kranj, ki bogatijo naše okolje in nam služijo kot učno gradivo.