Biologija

Aktiv biologije

Aktiv biologije na Gimnaziji Franceta Prešerna sestavljamo: profesorici Andreja Gasser in Nina Ražen ter laborantka Irena Zupančič.

 

Biologija je splošnoizobraževalni predmet, ki prispeva k naravoslovnemu razumevanju sveta in omogoča osebne in družbene odločitve. Poleg osnovnih znanj iz biologije dijakom nudimo tudi priprave na maturo iz biologije v 4. letniku, ki jim omogočajo nadaljevanje študija na naravoslovnih področjih.

 

V vseh oddelkih sodelujemo pri medpredmetnem povezovanju, spodbujamo IKT pouk ter dijake spodbujamo k raziskovanju in opazovanju narave. Dijaki sodelujejo na informativnem dnevu, kjer prikažejo, kako poteka pouk biologije. Skupaj z dijaki sodelujemo v naravoslovnih projektih, pripravljamo tematske delavnice ob različnih svetovnih in mednarodnih dnevih. Vsako leto organiziramo in pripravljamo dijake na tekmovanje v poznavanju sladkorne bolezni in tekmovanje iz znanja biologije.

 

V okviru obveznih izbirnih vsebin organiziramo ekskurzije in naravoslovne dneve. Vodimo delavnice za osnovnošolce s področja zdravega načina življenja in pozitivnega odnosa do narave.

 

Aktivno sodelujemo z RIC-em pri zunanjem ocenjevanju maturitetnih nalog iz biologije. Kot mentorice in vodje odprav smo aktivne tudi v programu MEPI.