Skoči na glavno vsebino

Nemščina

Članice aktiva: mag. Rada Legat Benedik, Vesna Arh, mag., Sabina Konc, mag. in Nadja Wicher, prof.

 

Za vse dijake, ki imajo radi nemščino, pripravljamo v aktivu celo vrsto aktivnosti.

 

Na šoli vsako leto organiziramo šolsko tekmovanje v znanju nemškega jezika. Najboljši tekmovalci se udeležijo državnega tekmovanja, ki ga organizira Slovensko društvo učiteljev nemškega jezika SDUNJ. Ob pomembnih dogodkih pripravimo tematske razstave oziroma prireditve, npr. ob obletnici združitve Nemčije, obletnici padca berlinskega zidu … Znanje nemščine dijaki lahko izpopolnjujejo še v krožkih in dejavnostih. Razpisan je krožek nemške bralne značke Pfiffikus. Izvajamo tudi krožek Deutsch praktisch, kjer dijaki na spletu rešujejo naloge in ustvarijo blog. V vseh oddelkih sodelujemo pri medpredmetnem povezovanju in spodbujamo IKT pouk. Imamo svoje spletne učilnice, ki jih urejamo in sproti dopolnjujemo. Dijaki se lahko odločijo tudi za maturo iz nemškega jezika na obeh nivojih.

 

V okviru OIV pripravimo eno- ali večdnevne ekskurzije, npr. v Berlin, Salzburg, München, čokoladnico Zotter in Gradec in na Dunaj. Pri dijakih ekskurzije naletijo na zelo pozitiven odziv. Že vrsto let sodelujemo v skupnosti evropskih šol (Poljska, Španija) – eTwinning. Za projekt Slowenische und polnische Märchen smo prejeli nagrado zlati kabel, za projekt iBOOK- deutsche Bundesländer in Wer ist der Täter pa dvakrat celo evropski znak kakovosti.

 

Naša šola je vključena v projekt partnerskih šol PASCH. Na Gorenjskem smo edina DSD šola, ki dijake pripravlja na DSD izpit obeh stopenj – prve (DSD 1) in druge (DSD2). Zato se redno udeležujemo seminarjev, ki so namenjeni DSD šolam in so tako v Sloveniji kot v tujini. 

 

Vsako leto dijaki sodelujejo tudi na informativnem dnevu, kjer prikažejo, kako poteka pouk nemščine.

 

Aktivno sodelujemo z RIC-em pri zunanjem ocenjevanju maturitetnih nalog iz nemščine. Sodelujemo z Zavodom za šolstvo in se udeležujemo seminarjev za nemški jezik.