Nemščina

Aktiv nemščine

 

Aktiv nemškega jezika na Gimnaziji Franceta Prešerna sestavljamo profesorice: mag. Rada Legat Benedik, Vesna Arh, mag., Sabina Konc, mag. in Marija Vreček Sajovic, mag., ki poučuje tudi francoščino.

 

Za vse dijake, ki imajo radi nemščino, pripravljamo v aktivu celo vrsto aktivnosti.

 

Na šoli vsako leto organiziramo šolsko tekmovanje v znanju nemškega jezika. Najboljši tekmovalci se udeležijo državnega tekmovanja, ki ga organizira Slovensko društvo učiteljev nemškega jezika SDUNJ. Ob pomembnih dogodkih pripravimo tematske razstave oziroma prireditve, npr. ob obletnici združitve Nemčije, obletnici padca berlinskega zidu. Znanje nemščine dijaki lahko izpopolnjujejo še v krožkih in dejavnostih. Razpisan je krožek nemške bralne značke Pfiffikus. Izvajamo tudi krožek Deutsch praktisch, kjer dijaki preko spleta rešujejo naloge in ustvarijo blog. Pri krožku Deutsch Perfekt dijaki poglabljajo znanje slovničnih struktur.

 

V okviru OIV pripravimo eno- ali večdnevne ekskurzije, npr. v Berlin, Salzburg, München, čokoladnico Zotter in Gradec in na Dunaj. Pri dijakih ekskurzije naletijo na zelo pozitiven odziv. V projektih eTwinning, skupnosti evropskih šol, sodelujemo že 6 let. Dijaki sodelujejo s poljskimi in španskimi vrstniki. Za projekt s Poljaki "Slowenische und polnische Märchen" so prejeli nagrado Zlati kabel, za projekt iBOOK- deutsche Bundesländer pa so prejeli Evropski znak kakovosti.

 

V vseh oddelkih sodelujemo pri medpredmetnem povezovanju in spodbujamo IKT pouk. Imamo svoje spletne učilnice, ki jih urejamo in sproti dopolnjujemo. Z dijaki sodelujemo tudi v posebnih FB skupinah. Naša šola je vključena v projekt partnerskih šol PASCH. Na Gorenjskem smo edina DSD šola, ki dijake pripravlja na DSD izpit obeh stopenj – prve (DSD 1) in druge (DSD2). Zato se redno udeležujemo seminarjev, ki so namenjeni DSD šolam in so tako v Sloveniji kot v tujini. 

 

Vsako leto dijaki sodelujejo tudi na informativnem dnevu, kjer prikažejo, kako poteka pouk nemščine.

 

Aktivno sodelujemo z RIC-em pri zunanjem ocenjevanju maturitetnih nalog iz nemščine. Sodelujemo z Zavodom za šolstvo in se udeležujemo seminarjev za nemški jezik. Sodelujemo tudi z Goethe Institutom in ÖI (Österreich Institut) pri projektih in seminarjih.