Angleščina

Aktiv angleškega jezika

Članice aktiva: Robertina Rozman, prof., Daša Ravnikar, prof., Urška Cvenkel, prof. in Renata Bok Zelenjak, prof.

 

Angleščina je jezik, ki omogoča vsem, ki ga uporabljamo, aktivno ali vsaj pasivno sporazumevanje v različnih situacijah in okoljih, v katerih se znajdemo. Zato je učenje in poučevanje tega jezika zelo pomembno.

 

Zelo pomembno se nam zdi predstaviti jezik kot orodje, s katerim bodo dijaki, kasneje študentje, zaposleni …, vsak s svojo zgodbo in kariero, nadaljevali svojo poklicno in zasebno pot. Dijaki že v času srednje šole pridobivajo ta občutek, saj se velikokrat obrnejo na profesorje pri pripravi projektov, ki niso neposredno vezani na predmet angleščina. Pri pouku se trudimo, da bi jezik kar najbolj približali dijakom in naredili pouk sodoben in aktualen.

 

Uporabljamo nove pristope, sodobno tehnologijo in najnovejše učbenike, priročnike in pripomočke. Dijake spodbujamo k dodatnemu delu, saj sodelujejo na tekmovanju iz angleščine (dijaki se vsako leto dobro uvrstijo na regijskem in državnem tekmovanju) in bralne značke. Tistim dijakom, ki se preizkušajo v literarnem ustvarjanju v angleščini ali prevajanju, smo z veseljem mentorice. Dijaki tudi zelo radi obiskujejo spletne učilnice, v katerih lahko sami izbirajo teme in poglavja, ki se jim zdijo zanimiva. Članice aktiva se redno udeležujemo izobraževanj in usposabljanj in tako zagotavljamo kakovosten in sodoben pouk dijakom naše gimnazije.

 

To, kar je v našem aktivu zelo prijetno in spodbudno, so naši odnosi. Novosti in gradiva nesebično posredujemo ena drugi in si tudi strokovno pomagamo. Naš aktiv temelji na timskem delu in dobrih odnosih med sodelavci. Želimo, da bi tako ostalo tudi v prihodnje. Tam, kjer je dobra volja, je vse lažje in prijetneje.