Kemija

Aktiv kemije

 

Aktiv kemije sestavljamo: profesorice Špela Ambrožič, prof., Anja Ajdovec, dipl. kemičarka (ki v letošnjem šolskem letu nadomešča Špelo Ambrožič.) in mag. Sabina Eršte ter laborantka Irena Zupančič.

 

V aktivu se trudimo kemijo prikazati kot temeljno naravoslovno in eksperimentalno vedo, ki pomaga dijakom razumeti snovi, njihovo zgradbo, lastnosti in spremembe. Pri tem poudarjamo tesno povezavo kemije z našim vsakdanjim življenjem, saj smo vsi uporabniki izdelkov kemijske in njej sorodne industrije. Ker člani aktiva radi izvajamo različno laboratorijsko delo in smo za to tudi dobro opremljeni, skušamo za eksperimentalni pristop navdušiti tudi dijake. Trudimo se, da pouk poteka v prijetnem vzdušju, zato ga večkrat obogatimo z novimi učnimi pristopi, uporabo različnih učnih strategij, animacij in internetnih spletnih portalov o kemiji.

 

Dijaki, ki želijo razširiti in poglobiti svoje znanje kemije lahko pri izbirnem predmetu v obliki laboratorijskega in raziskovalnega dela obravnavajo različne aktualne vsebine. Vsako leto organiziramo tudi šolsko tekmovanje iz znanja kemije za Preglove plakete.