Podjetništvo

Aktiv podjetništva

Aktiv podjetništva predstavljata: Polona Maček, prof. in vodja aktiva Natalija Majes, prof.

 

Predmet podjetništvo je bil v program ekonomske gimnazije uveden zato, da dijakom pomaga pri razvijanju njihovih sposobnosti in graditvi pozitivne samopodobe. Dijaki naj bi spoznali svoje prednosti in slabosti ter odkrivali svoje talente. Pridobili naj bi temeljna poslovna znanja in postali podjetniki in menedžerji svojega življenja.

 

V drugem letniku obiščejo podjetnike, pripravijo intervju in te naloge predstavijo v razredu. Učijo se z metodo aktivnega učenja in vedno so vsi navdušeni, kakšne zanimive ljudi spoznajo in kaj vse delajo. Ob tem se že odločajo, ali bi imeli svoje podjetje in kaj to pomeni za njihovo profesionalno in osebno življenje. Velika večina zaključi, da se to ne splača, v vsakem razredu pa se vedno najde kdo, ki se že odloči, da bo imel svoje podjetje in da bo svoj šef. Občutek svobode in da razpolagaš sam s seboj pri teh dijakih prevladuje. V 3. letniku dijaki razvijajo svojo poslovno idejo oziroma ustanovijo svoje navidezno podjetje. Narediti morajo raziskavo trga, ali je ideja sploh uresničljiva, SWOT analizo, poiskati ime za podjetje, soočajo se s tem, kje bodo imeli lokacijo podjetja, kaj vse potrebujejo za njegovo ustanovitev, od miz, stolov, računalnikov ... Dijaki oblikujejo razpis za delovno mesto, prošnjo za službo, naredijo europass ter načrt trženja in prodaje. Pri tem se zabavajo s tržnim sporočilom podjetja in oblikovanjem celostne grafične podobe. Zelo radi delajo promocijsko gradivo: posnamejo video in avdio oglase, plakate, prospekte, vizitke, logotipe, nagradne igre, kupone za popuste ... V 4. letniku dijaki spremljajo aktualne oddaje v medijih in o njih diskutirajo, berejo članke in jih povezujejo s teorijo. Zelo radi si tudi ogledajo kakšen film s podjetniško vsebino. Vsak sestavi seminarsko nalogo s področja, ki ga najbolj zanima oz. predstavlja zanj izbiro poklicne smeri. V letošnjem šolskem letu bomo velik poudarek namenili kariernemu svetovanju, finančnemu opismenjevanju in spoznavanju tehnik kreativnega razmišljanja.

 

Vedno bolj pa želimo, da se povezujemo z okoljem in da izobražujemo mlade tudi glede na potrebe, ki jih ima Gorenjska. Zavedamo se, da mlade učimo za življenje, zato na šolo vabimo zanimive predavatelje, ki govorijo o delu v podjetjih in za različne organizacije. K sodelovanju vabimo vse svoje bivše dijake, ki najbolj znajo povedati, zakaj vse je šolanje pomembno in potrebno. Profesorji smo vedno veseli, ko vidimo, kaj vse mladi znajo in obvladajo in da so pripravljeni znanje deliti. Verjamemo v to, da si uspešen tudi tako, da si pripravljen del svojega časa in znanja deliti z drugimi.