Skoči na glavno vsebino

PSIHOLOGIJA

Opis predmeta

Kateri so duševni procesi? Kdo so ID, EGO in SUPEREGO?

Kaj nas motivira?

Kako stres in frustracije vplivajo na naše vedenje?

To so nekatera od vprašanj, ki si jih skupaj z dijaki zastavljamo pri pouku psihologije. Dijaki se prvič srečajo s predmetom v tretjem letniku. Seznanijo se s temeljnimi znanstvenimi spoznanji o človekovi duševnosti, osebnosti, vedenju in življenju v družbi. Spoznajo tudi različne metode psihološkega proučevanja in raziskovanja ter povezujejo psihološka spoznanja z ustreznimi spoznanji na drugih znanstvenih področjih. 

 

Matura

V četrtem letniku lahko psihologijo dijaki vseh smeri izberejo za maturitetni predmet, pri katerem  se vsebine razširijo in še nekoliko poglobijo. Z maturanti potekajo intenzivne priprave na maturo, in sicer po štiri ure tedensko in dve dodatni uri za konzultacije internega dela mature. Za maturo iz psihologije se na GFP zadnja leta odloča veliko dijakov, zato priprave potekajo v dveh skupinah. Interni del mature predstavlja empirična seminarska naloga, kar pomeni, da dijaki v 4. letniku načrtujejo, izpeljejo in ovrednotijo ugotovitve psihološkega področja, ki jih še posebej zanima.

 

Tekmovanja

Tekmovanje iz psihologije poteka od leta 2020 pod okriljem Zveze za tehnično kulturo Slovenije. Na lanskoletnem prvem tekmovanju se je v znanju o ČUSTVIH preizkusilo 51 dijakov (19 iz tretjih letnikov in 32 iz četrtih letnikov vseh smeri). Letos se je tekmovanja udeležilo 74 dijakov iz tretjih in četrtih letnikov vseh smeri. Tekmovalci so svoje znanje o MOTIVACIJI zaradi pouka na daljavo preizkusili v spletnem kvizu v orodju Moodle.

 

Priprave na tekmovanja

Priprave na tekmovanje za 3. in 4. letnike potekajo organizirano tako med redno uro psihologije kot tudi izven pouka. V povprečju poleg samostojnega študija predpisane literature izpeljemo še tri do štiri ure priprav, kjer vadimo naloge in diskutiramo o vsebinah.

 

Vidni rezultati dijakov na tekmovanjih v preteklosti

Glede na to, da tekmovanje iz psihologije poteka šele drugo leto, smo na rezultate dijakov lahko zelo ponosni. Lansko šolsko leto je bronasta priznanja dobilo 21 dijakov (3 iz tretjega letnika in 18 iz četrtega letnika). Ena dijakinja se je uvrstila na državno tekmovanje, ki pa je zaradi epidemije odpadlo. Letos je deset dijakinj iz 4. letnika in dva dijaka iz 3. letnika za svoj rezultat prejelo bronasto priznanje, dve dijakinji iz 4. in ena iz 3.  pa so se uvrstile na državno tekmovanje, ki je načrtovano v mesecu marcu 2021.

 

Višja raven in nadarjeni dijaki

Na GFP je vsako generacijo nekaj dijakov, ki jih psihologija še posebej zanima. Od leta 2017 so se štirje dijaki tako preizkusili v izdelavi raziskovalne naloge iz psihologije in jo predstavili na vsakoletnem regijskem srečanju mladih raziskovalcev Gorenjske. Karolina Mrak je leta 2017 s svojo raziskovalno nalogo z naslovom Stališča ljudi različnih starosti do ljudi z Downovim sindromom zasedla 1. mesto na regijskem srečanju, Damjan Suzič pa je s svojo raziskovalno nalogo z naslovom Kako so vzgojeni mladostniki, ki so bolj srečni in se bolje spoprijemajo s stresom? leta 2020 prejel srebrno priznanje na državnem tekmovanju mladih raziskovalcev. Letos (2021) je bila na poziv študentov psihologije UL za vključitev v projekt mentorstva dijakom pri pisanju strokovnega članka dijakinja 4. letnika izbrana s svojo raziskovalno temo. Pod mentorstvom študentke psihologije bo tako izdelala strokovni članek, ki bo objavljen v reviji Panika (revija Društva študentov psihologije Slovenije). Ponosni smo tudi na tri nekdanje dijake, ki so uspešni študenti psihologije v Ljubljani in Mariboru.

 

Pomoč dijakom

Dodatno pomoč pri razlagi in poglobljene konzultacije za interni del mature potrebujejo predvsem dijaki športniki, ki se zaradi športnega udejstvovanja v tujini šolajo na daljavo. Veliko pripomore to, da so nekatere vsebine na voljo v obliki posnete razlage in si jo dijaki lahko ogledajo v svojem času in po potrebi večkrat. Dijakom športnikom so na voljo tudi dodatne ure razlage (največkrat na daljavo), prilagoditve za dijake s posebnimi potrebami pa pri pouku psihologije upoštevamo dosledno v skladu z njihovo odločbo o usmeritvi.

Profesorica psihologije se dodatno izobražuje na področju športne psihologije in vedenjsko kognitivne psihoterapije. Dijakom v čustveno-vedenjski stiski ali s težavami na področju učenja nudi pomoč v obliki individualnih obravnav, z dijaki športniki pa na njihovo pobudo sodeluje pri psihološki pripravi. Najpogosteje se nanjo obrnejo biatlonci, izkušnje ima tudi z golfisti, kolesarji in hokejisti.

 

Posebnosti predmeta

Tekom pouka na daljavo je nastalo več kot 30 videoposnetkov razlage različnih vsebin iz psihologije za tretje in četrte letnike. To gradivo bo dijakom na voljo tudi v razmerah, ko bo pouk ponovno v šoli. Kontaktne ure pouka na daljavo potekajo tedensko preko ZOOM-a, poleg razlage pa ure popestrimo še s kvizi (Kahoot, Xooltime), videoposnetki prikazov psiholoških eksperimentov in delom po skupinah, saj tako diskusija, ki je ključna za razvijanje psihologičnega mišljenja, lažje steče.

Že od januarja 2021 pouk v tretjem letniku diferenciramo in z maturitetnimi skupinicami znotraj oddelka spoznavamo tudi že nekatere maturitetne teme.

 

Izjave dijakov

"Psihologija je bila v gimnaziji vsekakor moj najljubši predmet, če ne bi bila, je danes najverjetneje ne bi študirala. Je zelo široka veda, ki ponuja celosten pogled na svet in delovanje človeka, na njegove odločitve, čustva, spomin in zaznavanje. Učne ure so spremljali zanimivi psihološki eksperimenti, psihološke teorije smo podprli z videi, resničnimi primeri ljudi in živali, ustvarjali plakate in se preizkusili v kakšni psihološki miselni igri. Prvič smo tudi raziskovali, si izbrali določeno temo, naredili vprašalnik, statistično obdelali podatke in ustvarili svoje prvo psihološko poročilo. Najboljša dela so dobila priložnost predstavitve na državni ravni, kjer se predstavljajo raziskovalne naloge iz vseh področij. Tudi na tekmovanja niso pozabili, eno od teh je zagotovo tekmovanje v pomnjenju, kjer se tudi, če ne dosežeš izjemnih rezultatov, veliko naučiš o svoji kapaciteti spomina. Če si predmet izbereš za maturo, tako samo še bolj poglobiš svoje znanje in nikoli ne veš, morda se tudi ti zaljubiš v psihologijo in jo izbereš za študij." (Karolina Mrak, nekdanja dijakinja GFP)

 

"Pouk psihologije na GFP mi je bil všeč zaradi več razlogov. "Pravila igre" so nam bila podana prvi dan, tako da smo že takoj vedeli, na kakšen način bo potekalo ocenjevanje, pouk in popravljanje ocen. Zelo mi je bil všeč tudi način pridobivanja ocen s spraševanjem na začetku ur, saj smo točno vedeli, kdo bo vprašan in se imeli čas pripraviti. To mi je bilo všeč tudi zaradi tega, ker sem se potem hitreje naučil snov za test, saj sem bil med poukom nekajkrat vprašan, kar je od mene zahtevalo vsaj najmanjšo količino sprotnega dela. Veliko dijakov ima probleme s sprotnim delom, in to je dober primer spodbujanja sprotnega dela pod zelo sprejemljivimi pogoji. Všeč mi je bil tudi pristop profesorice Ive Strniše, ker je vsako uro začela drugače, pouk je bil zanimiv, če pa smo imeli kakršnekoli probleme z razumevanjem, nam je profesorica ponovno razložila, velikokrat s primerom iz resničnega življenja, kar smo si potem tudi lažje in bolje zapomnili. Pouk je vedno potekal na različne načine, npr. gledali smo videe različnih eksperimentov, na tablo risali različne grafe in si poskušali snov bolje razložiti, ali pa smo celo uro aktivno reševali delovne liste in naloge, ki so zahtevale tudi delo v skupinah. Nazadnje, zelo mi je bilo všeč tudi, da je profesorica po vsaki razloženi snovi preverila, če dijaki to snov razumemo in nas spodbudila, da tudi sami podamo kakšen primer. Tako smo snov še dodatno utrdili. Na kratko, pouk psihologije mi je bil zelo všeč in je tudi pomembno prispeval k odločitvi, da se vpišem na študij psihologije na Filozofski fakulteti." (Damjan Suzič, nekdanji dijak GFP)

 

Video komentar Uroš Nović, nekdanji dijak GFP

 

 

Odgovori maturantov na vprašanje, zakaj so si v šolskem letu 2020/21 izbrali ravno psihologijo za maturo:

  • "Izbrala sem jo, ker me je od vseh predmetov še najbolj pritegnila in pouk mi je bil vedno zanimiv in sem ga res dobro spremljala. Opazila sem, da sem se jo »lažje spravila učit« kot druge predmete in sem se rada o stvareh, ki sem se jih naučila, pogovarjala s svojo družino in prijatelji."
  • "Pri psihologiji v učenju in poslušanju razlage prav uživam, ravno zato sem tudi sama izbrala psihologijo na maturi. Menin, da ob poslušanju razlage, sodelovanju pri pouku ne bi smel imeti težav, saj se profesorica za dijake res potrudi in pride nasproti ob kakršnihkoli težavah."
  • "Za psihologijo na maturi sem se odločila, ker mi je bila že v 3. letniku zelo všeč in sem se jo hitro naučila brez problemov. Prav tako sem se za to odločila zaradi profesorice, ker menim, da je rezultat na maturi veliko odvisen od profesorja, ki poučuje predmet in tudi na kakšen način ga poučuje. Ker sem profesorico Strnišo in njen način poznala že v 3. letniku, sem vedela, da tudi kasneje ne bom imela problemov, saj mi njen način poučevanja zelo ustreza in vem, da me bo dobro pripravila na maturo."
  • "Psihologijo sem izbral zato, ker me je že v tretjem letniku fascinirala in sem se velikokrat zalotil, da jo uporabljam v vsakdanjem življenju (npr. opazim, kakšne obrambne mehanizme uporabljajo ljudje ...)."
  • "Sam sem si izbral psihologijo, ker me predmet zanima in je eden izmed takih predmetov, ki ti res lahko zelo koristijo v življenju, npr. lažje razumeš ljudi okoli sebe …"