Skoči na glavno vsebino

ŠPANŠČINA

Opis predmeta

Španščina je po številu govorcev drugi najbolj razširjen jezik po svetu (po angleščini). Je uradni jezik v 21 državah in se uporablja v Evropi ter večjem delu Latinske Amerike.

Dijaki se španščine učijo kot drugega tujega jezika 3 ure tedensko vsa 4 leta. Večina dijakov se s španščino v srednji šoli sreča prvič, kot začetniki, tako ni potrebno predznanje. Med dijaki je popularna predvsem zato, ker je prisotna v svetovnih medijih na področju glasbe in športa, vendar je to jezik z zanimivo zgodovino in kulturo.

Vsebine, ki jih z dijaki obravnavamo, so aktualne in uporabne v vsakdanjem življenju. Spoznajo tudi različne navade in kulturne značilnosti špansko govorečih narodov. Snov je podana na različne načine, zato med poukom dijaki razvijejo vse jezikovne zmožnosti: slušno, govorno, bralno in pisno. 

 

Matura

Španščina je izbirni predmet na maturi.

Običajno se za ta predmet odločijo dijaki, ki s španščino nimajo težav in v štirih letih dosegajo oceno predmeta 4 ali 5. Priprave na maturo se začnejo v 3. letniku s poudarkom na pisnem sporočanju, pisanju krajšega in daljšega sestavka. Nadaljujejo se z dodatno uro priprave v 4. letniku, ko rešujemo primere nalog maturitetnih pol in ponavljamo ustne teme, ki so bile obravnavane v preteklih letih.

 

Tekmovanja

Dijaki, ki se učijo španščino, lahko sodelujejo na tekmovanju za špansko bralno značko. Z branjem bogatijo besedni zaklad in nadgrajujejo znanje, spoznajo nove kulturne značilnosti špansko govorečih dežel.

 

Priprave na tekmovanja

Dijaki morajo za bralo značko prebrati 2 knjigi. Del priprav poteka individualno, drugi del pa skupaj s profesorico. Dijaki preberejo predpisano knjigo, rešijo naloge, nato se o sami vsebini pogovorijo na dodatnih urah s profesorico.

 

Vidni rezultati dijakov na tekmovanjih v preteklosti

Dijaki, ki sodelujejo, prejmejo priznanje za sodelovanje. Večini dijakov uspe doseči srebrno priznanje, najboljšim pa zlato.

 

Višja raven in nadarjeni dijaki

Delo z nadarjenimi dijaki poteka individualno, tako da dijakom posredujem dodatna gradiva. V manjših skupinah potekajo dodatne ure konverzacije.

 

Pomoč dijakom

Dijakom, ki potrebujejo pomoč pri učenju in težje dosegajo minimalne standarde, profesorica pomaga z dopolnilnim poukom, ki lahko poteka v manjših skupinah ali individualno.

 

Posebnosti predmeta

V času dela na daljavo poteka večina ur pouka preko videokonferenc. Ure, ki niso kontaktne, so namenjene ponavljanju in utrjevanju, tako da tudi v teh zahtevnih časih dijaki lepo napredujejo.

 

Izjave dijakov

"V zadnjih letih osnovne šole sem si želela, da bi se v srednji šoli lahko učila španski jezik. Ob vpisu v srednjo šolo, torej na Gimnazijo Franceta Prešerna, pa nisem imela niti kančka dvoma, ko sem za svoj drugi tuji jezik izbrala španščino. Zelo si želim obiskati Španijo, raziskati njihovo kulturo, hrano … Španci so kot narod zelo prijazni in topli, kar me je še posebej pritegnilo. Delček njihove kulture sem spoznala med počitnicami na enem izmed španskih otokov, kar me je še dodatno spodbudilo pri moji odločitvi, da se učim španskega jezika." (Zoja Bobnar, 1. b)

 

"Pri španščini se snovi učimo na več načinov, s pomočjo delovnega zvezka, učnih listov, različnih vaj. Snov nam profesorica razloži večkrat, če je to potrebno. Veliko se tudi pogovarjamo in tako vadimo izgovorjavo. Snov utrjujemo na različne načine, tako da si veliko zapomnimo, ne glede na to, kakšen je naš učni tip: slušni, vidni.

Všeč nam je tudi, ko se učimo o zanimivostih Španije, npr. kako praznujejo različne praznike, spoznavamo tipične španske jedi, tradicijo …" (Lina Košir in Tamara Čalošević, 3. b)

 

"Že od nekdaj mi je bil španski jezik všeč, spoznala sem ga v španskih nadaljevankah. Všeč mi je, da je drugačen od ostalih – vprašaji in klicaji na začetku povedi. Všeč mi je tudi, kako se besede naglasijo, čeprav na tem še delam. Profesorica se nam zna prilagoditi, razložiti snov ter poskrbi za čim več utrjevanja. Mislim, da španščina postaja vedno bolj priljubljen jezik in mogoče bo v prihodnosti celo tako pomemben kot angleški. Vsem, ki jim je jezik všeč in bi se ga radi naučili, z veseljem priporočam, da se na njega prijavijo." (Stella Sirnik, 1. b)