Skoči na glavno vsebino

Opis predmeta

Predmet ekonomija posreduje dijakom temeljna ekonomska znanja, ki so pomembna za:  

  • spoznanje, da je gospodarjenje oziroma varčno ravnanje nujno na vseh področjih življenja,
  • razumevanje delovanja tržnih zakonitosti,
  • razumevanje različnih dohodkov posameznikov in skupin v družbi,
  • spoznavanje organizacijskih struktur podjetij v Sloveniji in svetu, 
  • poznavanje in lažje razumevanje slovenskega in svetovnega gospodarstva,
  • poznavanje pomena razvoja znanosti in tehnologije za razvoj gospodarstva v družbi.

 

Matura

Ekonomija je izbirni maturitetni predmet. Zelo veliko dijakov ekonomske gimnazije izbere ekonomijo kot maturitetni predmet. Z načrtnim reševanjem maturitetnih nalog pričnemo že v prvem letniku. Dijakom že od prvega letnika naprej pripravimo interne vaje, ki so sestavljene iz starih maturitetnih nalog.

Interni del mature predstavlja analiza aktualnih časopisnih člankov, ki jih za vajo analiziramo od tretjega letnika dalje.

 

Tekmovanja

V četrtem letniku poteka šolsko tekmovanje iz znanja ekonomije. Najboljši trije dijaki se udeležijo državnega tekmovanja. Zlato priznanje z državnega tekmovanja dijakom poleg ostalih izpolnjenih pogojev omogoča pridobitev Zoisove štipendije.

 

DIJAŠKO TEKMOVANJE GENERACIJA €VRO

Dijaki tretjega in četrtega letnika lahko sodelujejo na dijaškem tekmovanju Generacija €vro v okviru Banke Slovenije .

 

Priprave na tekmovanja

Del priprav se izvede v okviru pouka. Drugi del priprav so dodatne naloge s preteklih državnih tekmovanj, ki jih najboljši trije dijaki s šolskega tekmovanja rešujejo individualno. Povratne informacije mentorice dijakom posredujejo po pouku na konzultacijah.

 

Vidni rezultati dijakov na tekmovanjih v preteklosti

Šolsko leto 2018/19

Lana Rakovec iz 4. č ter David Čadež in Matej Remic iz 4. c so se udeležili 20. državnega tekmovanja iz znanja ekonomije za dijake četrtih letnikov.  Dosegli so izvrstne rezultate. David je postal zmagovalec,  Matej je osvojil 3. mesto. Oba sta prejela zlati priznanji,  Lana pa srebrno. Naša šola, Gimnazija Franceta Prešerna Kranj, je postala ekipni državni prvak. Davidova in Matejeva mentorica je bila Polona Maček.

 

Šolsko leto 2017/18

Našo šolo so na gimnazijskem tekmovanju pod mentorstvom Irene Podpečan zastopali: Eva Prevodnik, Amadej Gruškovnjak in Tamara Žibrek. Dijaki so dosegli ekipno tretje mesto, dve srebrni priznanji (Amadej Gruškovnjak in Eva Prevodnik) in eno bronasto priznanje (Tamara Žibrek). 

 

Šolsko leto 2016/17

Našo šolo so na gimnazijskem tekmovanju pod mentorstvom Irene Podpečan zastopale: Kaja Ahčin, Eva Rechberger in Halime Haxhidema.

Tretje mesto in zlato priznanje na gimnazijskem tekmovanju je dosegla Halime Haxhidema iz 4. d razreda.

Eva Rechberger iz 4. b je prejela zlato priznanje, Kaja Ahčin pa bronasto. Ekipno so dijakinje osvojile drugo mesto.

 

DIJAŠKO TEKMOVANJE GENERACIJA €VRO

Dijaki tretjega in četrtega letnika lahko sodelujejo na dijaškem tekmovanju Generacija €vro v okviru Banke Slovenije. Na tem tekmovanju sodelujemo že devet let. Zadnja 4 leta smo bili vedno med finalisti. (https://www.bsi.si/o-nas/generacija-euvro)

 

Višja raven in nadarjeni dijaki

Višje ravni pri ekonomiji za zdaj še ni. Bolj motivirani dijaki se radi udeležijo šolskega tekmovanja ali pa tekmovanja v okviru Banke Slovenije.

 

Pomoč dijakom

Dijakom, ki imajo morebitne težave ali so odsotni zaradi bolezni ali športnih aktivnosti, smo vedno na voljo za dodatno razlago in pomoč. Pouk ekonomije po potrebi tudi diferenciramo.

 

Posebnosti predmeta

Pri predmetu s pomočjo aktualnih časopisnih člankov spremljamo stvarno gospodarsko dogajanje doma in v svetu.

 

Izjave dijakov

Izjave nekaterih dijakov 1. č razreda, ki so se v letošnjem šolskem letu (20/21) z ekonomijo srečali prvič, pouk pa poteka od oktobra na daljavo:

 

"Všeč mi je, ker snov najprej razložimo, nato naredimo nekaj primerov, potem pa še sami dobimo delo. Načeloma je način razlaganja snovi primeren in se da delati sproti." (Nejc Šifrer)

 

"Snov je dobro razložena, razlaga je jasna." (David Škrjanec)

 

"Predmet mi je všeč. Zelo je pomembno sprotno sodelovanje." (Manca Trček)

 

"Zlato priznanje iz ekonomije mi je pomagalo, da prejemam Zoisovo štipendijo. Rada bi se zahvalila svoji profesorici, saj se brez njene spodbude verjetno ne bi niti udeležila tekmovanja." (Eva Rechberger)

 

"S predmetom ekonomija smo se prvič srečali v 1. letniku srednje šole. Takoj mi je bil všeč, ker je bila snov nenavadna oziroma se z njo nismo še spoznali v osnovni šoli. Snov je po mojem mnenju zelo zanimiva in uporabna. Zdi se mi, da jo bomo potrebovali v nadaljnjem življenju in nam bo vedno prišla prav. Prav tako mi je všeč, da nam profesorica pripravi izpiske, iz katerih se nato učimo. Mislim, da s to metodo veliko odnesemo od pouka, saj nam poleg izpiskov kaže še grafe, skice in konkretne primere. Prav tako je profesorica odprta za katerokoli vprašanje in nam rada pomaga pri njihovem reševanju . V vseh treh letih učenja ekonomije se mi zdi, da bom po končani srednji šoli imela dobro podlago za študij in življenje." (Sanja Ristić, 3. č)

 

"Pri predmetu ekonomija mi je všeč to, da imamo vaje, s katerimi se 4 leta intenzivno pripravljamo na maturo in tako vemo kaj pričakovati na maturi. Dobila sem veliko koristnega znanja za prihodnost." (Manca Studen, 3. č)

 

"Ekonomija na Gimnaziji Franceta Prešerna ti da osnovno znanje o delovanju držav z makroekonomskega vidika in podjetij z mikroekonomskega, s čimer te spodbudi h kritičnemu mišljenju. Tako predmet kot okolje sta se mi zdela sproščena in nasploh prijetna, dopuščala sta subjektivno presojo. Pestre debate o predelani snovi so bile pogoste." (David Čadež, nekdanji dijak GFP, državni prvak v ekonomiji, zlati maturant in študent matematike na FMF)

 

"Predmet Ekonomija je bil pomemben za mojo splošno razgledanost. Profesorica je s konkretnimi primeri znala vzbuditi zanimanje za aktualno dogajanje v gospodarstvu v Sloveniji in po svetu. Zaradi kakovostnega podajanja snovi sem maturo iz ekonomije opravila brez problema, dobila sem tudi odlično podlago za razumevanje predmetov s tega področja pri mojem študiju v angleščini na Ekonomski fakulteti." (Lana Rakovec, nekdanja dijakinja GFP, sedaj študentka na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, smer Trženje, English Track, UPEŠ, Ekonomska Fakulteta)

 

 

(Lea Pavlič, 3. d)