Skoči na glavno vsebino

PODJETNIŠTVO

Opis predmeta

Podjetništvo je strokovni predmet, ki posreduje temeljna poslovna znanja, razumevanje vloge podjetja v sodobni družbi, razvija podjetne lastnosti in spretnosti dijakov ter potrebna znanja za ustanovitev lastnega podjetja. Dijake motivira za študij na poslovnem področju.

Predmet podjetništvo je bil v program ekonomske gimnazije uveden zato, da dijakom pomaga pri razvijanju njihovih sposobnosti, spretnosti in veščin ter graditvi pozitivne samopodobe. Dijaki naj bi spoznali svoje prednosti in slabosti ter odkrivali svoje talente. Pridobili naj bi temeljna poslovna znanja in postali podjetniki in menedžerji svojega življenja.

 

Matura

Podjetništvo ni maturitetni predmet, kar je dobro, saj se na tekmovanjih tudi profesorji ne moremo poenotiti, kateri projekt je najboljši in kateri kriterij naj prevlada, kljub temu da so napisani, a tako kot v resničnem življenju, kriterije, ki so tudi opisni, različno razumemo.

 

Tekmovanja

V okviru predmeta Podjetništvo skušamo slediti čim več projektom in tekmovanjem. Zadnji dve leti smo pripravili Startup vikend, kjer dijaki razvijajo ideje. Od leta 2016 sodelujemo na Case Study, ki ga skupaj s FOV pripravljamo za srednješolce, kjer smo zelo uspešni, saj smo običajno uvrščeni na prva tri mesta.

Z dijaki sodelujemo na mednarodnem tekmovanju Več znanja za več turizma, kjer dijaki razvijejo in predstavijo svoj turistični produkt.

Zadnji dve leti sodelujemo skupaj z matematiki na Evropskih statističnih igrah, ki jih organizira SURS. Letos se bomo udeležili tudi tekmovanja Popri, saj prvi trije tekmovalci lahko dobijo tudi Zoisovo štipendijo.  S tekmovanji dijaki razvijajo svoje kompetence in pridobijo priznanja in potrdila o udeležbi, ki jim koristijo na trgu dela.

 

Priprave na tekmovanja

Na startup vikendu morajo dijaki od petka do sobote razviti svojo poslovno idejo in najbolj vztrajni dijaki zelo malo spijo. Turistično tržnico pripravljamo daljše obdobje. Za Case study je značilno, da se naredi v dveh dneh in pol in letos so naši dijaki res zavzeto delali, kar jim je omogočil zoom oz. delo na daljavo, ki ima lahko tudi svoje prednosti. Profesorici jima pri pripravah vedno z veseljem pomagava.

 

Vidni rezultati dijakov na tekmovanjih v preteklosti

Dijaki, ki so pred 10 leti sodelovali na Dijaškem oglaševalskem festivalu Slovenije in tam dosegli vidne rezultate, se danes poklicno ukvarjajo z oglaševanjem. Matic Kaltenekar ima svoje podjetje in se ukvarja z grafičnim oblikovanjem. Matic Perčič, ki je na tekmovanju DOSS zmagal v več kategorijah, ima danes uspešno kariero na področju produkcije animiranih filmov. Vsi dijaki, ki sodelujejo v projektih, so zadovoljni in lažje zaposljivi.

 

Višja raven in nadarjeni dijaki

Dijake, ki jih podjetništvo zanima, usmerimo v tekmovanja, se z njimi več pogovarjamo in skušamo najti področja, na katerih se bodo razvijali. V lanskem šolskem letu je Tibor Šergan Bajželj sodeloval v projektu !N Izziv za mlade, podjetja Iskratel, kjer so razvili idejo elektronskega stetoskopa in zmagali.

 

Pomoč dijakom

Z vsemi dijaki se pri pouku veliko pogovarjamo in skušamo najti področja, ki jih zanimajo in pri vsakem odkriti njegove spretnosti, sposobnosti in veščine, saj menimo, da ima vsakdo talente, ki jih lahko razvija in zaradi tega postane samozavestnejši in ušpešnejši na vseh področjih življenja.

Vedno smo na voljo dijakom športnikom, ki so veliko odsotni od pouka, da jim pomagamo, da opravijo vse potrebne obveznosti.

 

Posebnosti predmeta

Podjetništvo je predmet, ki mora stalno slediti spremembam. Pri tem moramo biti hitri, spretni, prilagodljivi in fleksibilni in razmišljati, kaj trg potrebuje. Upoštevati moramo etiko, zakonodajo in značilnosti krožnega gospodarstva. V pouk vključujemo aktualne članke, prispevke in video prispevke, ki jih dobimo na družbenih in ostalih kanalih.

 

Izjave dijakov

V knjigi Peter Prevc je zapisano: "Od šolskih predmetov sta Petra najbolj zanimala ekonomija in podjetništvo." Še danes pravi, da sta mu ta dva predmeta zelo koristila. (Peter Prevc, nekdanji dijak GFP)

 

"Zaradi predmeta Podjetništvo na Gimnaziji Franceta Prešerna sem imel neprimerljivo prednost pred ostalimi kolegi pri študiju psihologije, saj se moramo zavedati, da je podjetništvo prisotno v vseh porah naše družbe. Menim, da je v življenju zares pomembna kompetenca. Z njim posameznik pridobi nekakšno funkcionalno pismenost, saj je nabor vsebin pri učnih urah raznolik in uporaben. Je predvsem sproščen in praktično naravnan predmet, ki posamezniku omogoča, da se zasebno in profesionalno razvije.

Najbolj mi je bilo všeč, da smo imeli veliko svobode, avtonomije in izbire pri šolskih in izvenšolskih projektih. Ključna mi je bila tudi brezpogojna podpora obeh profesoric za podjetništvo. Podjetništvo je res dobra priložnost in odskočna deska za profesionalni razvoj vsakega posameznika. Če bi še enkrat izbiral srednjo šolo, bi še enkrat izbral program ekonomske gimnazije na GFP. Hvala GFP! Hvala profesoricama podjetništva!" (Uroš Nović, študent psihologije in predsednik Društva študentov psihologije Maribor)

 

"Eden najbolj praktičnih predmetov v gimnaziji je bil predmet Podjetništvo. Pri pouku smo spoznavali, kako poteka poslovanje pravih podjetij in dobili zelo konkretne naloge, ki so v veliki meri odsevale realno stanje na trgu. Med zanimivejše izzive štejem izdelavo poslovnega načrta za lastno podjetje, kalkulacijo stroškov in osnovno znanje računovodstva. Zanimivi so bili obiski sejmov, kot je bil sejem inovacij in Alpe Adria. Imeli smo veliko predstavitev primerov dobrih praks in se pogovarjali o tem, da za izpolnjeno življenje ne potrebuješ službe v velikem podjetju, temveč si jo lahko ustvariš sam. Prav slednje sem storil tudi sam in znanje, ki sem ga pridobil tekom gimnazijskih let pri podjetništvu, mi je bilo v veliko pomoč." (Anže Bertoncelj, samostojni podjetnik)

 

"S podjetništvom sem se prvič srečala v gimnaziji pri predmetu Podjetništvo in hvaležna sem, da sem se pred leti odločila za nadaljevanje šolanja na tedanji Ekonomski gimnaziji. Všeč mi je bila kreativnost, podajanje lastnih idej, delo v timu s sošolci, pogovori s profesorico in možnosti razmišljanja "out of the box", zunaj omejitev. Študij sem nadaljevala na Gea College, Fakulteti za podjetništvo, kjer sem pridobila vse kompetence, ki mi danes omogočajo vodenje lastnega podjetja, s študijem fizioterapije pa se izpopolnjujem na ozko usmerjenem strokovnem področju. Podjetništvo je več kakor biti »sam svoj šef« – v veliki meri predstavlja odgovornost posameznika do svojega dela, svojega tima, v katerem dela, in zmožnost »pivotiranja«, saj so spremembe edina stalnica tako v življenju kot v podjetništvu. Obenem nam prinaša obilico svobode, lastne organizacije in tudi osebnega zadovoljstva. Danes se s podjetništvom srečamo povsod, tudi prošnja za delo je lahko izziv, v katerega moramo vložiti sebe in biti drugačni, da bi izstopali. Tudi če svoj študij usmerimo v specifično stroko, lahko razvijemo nove ideje in delamo na tem področju inovativno." (Maja Vodan, lastnica blagovne znamke BeeBeauty with Maja)

 

"Podjetništvo mi je všeč, saj je drugačno od drugih predmetov. Sili me iz cone udobja, saj imamo veliko predstavitev in naloge, ki niso standardnega tipa. Všeč mi je tudi, ker se veliko pogovarjam in izražamo svoja mnenja. Predvsem mi je všeč celotno vzdušje pri tem predmetu." (Nina Ana Likar, 2. c)

 

"S predmetom sem se prvič srečal v 2. letniku in takoj mi je bil všeč. Snov ni pretežka, je zelo razumljiva in uporabna v vsakdanjem življenju. Tudi profesorica je zelo prijazna, neprestano nas spodbuja. Učimo se res veliko uporabnih in potrebnih informacij za življenje." (Tim Pogačnik, 3. č)

 

"Všeč mi je, da se ne osredotočamo le na teorijo, vendar se trudimo, da naše znanje uporabimo v praksi. Profesorica spodbuja skupinske projekte, kjer poleg komunikacijskih veščin razvijamo tudi kreativnost in razmišljamo "out of the box". V razredu vlada sproščena atmosfera in vedno prisluhne našim predlogom kako izboljšati pouk." (Lea Zukić, 4. č)

 

"Najbolj všeč pri ekonomskih predmetih mi je predvsem možnost dokazovanja oziroma preizkušanja same sebe v različnih projektih in tekmovanjih. Predvsem sem vesela, da sem bila del dveh startup vikendov, od katerih sem poleg novega znanja in izkušenj odnesla ogromno lepih spominov. Prav tako si bom zapomnila statistične igre, ki mi bodo še dolgo ostale v zelo lepem spominu. Kljub delu, ki smo ga imeli, sem se vedno z veseljem vračala v računalniško učilnico, kjer smo odkrivali nove ideje in nadgrajevali stare. Od teh projektov sem odnesla ogromno izkušenj in lepih trenutkov, doživetih tako s sošolci kot tudi z izjemnimi profesorji in profesoricami, ki so bili vedno pripravljeni pomagati in svetovati." (Maša Mohor, 4. č)

 

"Podjetništvo je predmet, pri katerem se učimo o temeljnih znanjih poslovanja, razvoju podjetij. V današnjih časih je vse manj kariernih možnosti, zato vse več ljudi razmišlja o podjetništvu. Menim, da je to super predmet, da spodbudimo tiste, ki imajo v sebi svoj potencial, da tvegajo in spišejo uspešne podjetniške zgodbe. Pri predmetu se učimo razvijati podjetniške ideje in kako oblikovati poslovni načrt ter ga javno predstaviti (brez dobrih sposobnosti javnega nastopanja, ki jih pridobimo z izkušnjami, nam še tako kakovostna ideja ne bi dosti pomagala).

Pri predmetu smo ustvarjalni, z nalogami v skupinah vadimo komuniciranje, ki je ključno, saj živimo skupaj in smo drug od drugega odvisni. Naučimo se prepoznavati svoje dobre lastnosti in kako jih izkoristiti na primer pri iskanju pravega poklica zase. Sodelujemo pri mednarodnih projektih in izmenjavah. Spoznavamo tudi, kako so podjetja med seboj povezana in soodvisna."

(Klara Lombar, 2. d)

 

"Podjetništva se pričnemo učiti v 2. letniku in mi je osebno kar zelo pri srcu, saj tudi sam prihajam iz podjetniške družine. Imam visoke cilje, ambicije in vizijo za uresničitev teh ciljev. Pri podjetništvu se učimo izkoriščati svoje prednosti in se tako razvijati kot posamezniki. Podjetništvo se razlikuje od ostalih predmetov predvsem v tem, da delamo na raznih projektih in naše znanje lahko uporabljamo v praksi. V prihodnosti si tudi sam želim postati podjetnik, saj sem mnenja, da imam zato vse pogoje."

(Domen Molj, 2. cš)

 

 

(Pia Troha, 2. d)

 

 

(Ajda Zupan, 2. d)

 

 

(Tamara Grošelj, 3. d)