Skoči na glavno vsebino

MATEMATIKA

Opis predmeta

Pri matematiki razvijamo sposobnosti za razumevanje problemov, učimo se opredeliti parametre in poiskati povezave med njimi. Učimo se tudi predstaviti in argumentirati dobljene rešitve problema.

Spodbujamo delovne navade dijakov, razvijamo kompleksno mišljenje, kar je popotnica za samostojno reševanje problemov v življenju. Dijaki pridobijo izkušnje, da je pri reševanju problemov in predstavitvi rešitve potrebno biti jasen in natančen.

 

Matura

Matematika je eden izmed treh obveznih predmetov na maturi. Dijaki lahko matematiko opravljajo na osnovni ali višji ravni, o tem se odločijo v 4. letniku. Priprava na maturo praktično poteka od 1. letnika naprej, intenzivneje pa v 4. letniku, ko poleg redne snovi ponovimo poglavja preteklih šolskih let in utrjujemo snov z reševanjem nalog preteklih matur. Za dijake organiziramo tudi tabor, na katerem se dijaki intenzivno pripravljajo na maturo.

 

Tekmovanja

Dijaki se lahko udeležijo tekmovanja iz znanja matematike (Kenguru), logike, razvedrilne matematike, lahko se udeležijo tekmovanja Genius Logicus (spletno tekmovanje). Skupaj s profesorji ekonomskih predmetov dijake pripravljamo na Evropske statistične igre. Dijaki se teh tekmovanj radi udeležujejo.

 

Priprave na tekmovanja

Za dijake organiziramo priprave na vsa tekmovanja. Več priprav je z dijaki, ki se s šolskega tekmovanja uvrstijo na regijsko ali državno. Na pripravah večinoma rešujemo tekmovalne naloge preteklih let.

 

Vidni rezultati dijakov na tekmovanjih v preteklosti

Na tekmovanju iz znanja logike in razvedrilne matematike dijaki posegajo tudi po zlatih priznanjih. Vidne rezultate so dosegli tudi na Evropskih statističnih igrah.

 

Višja raven in nadarjeni dijaki

Za nadarjene dijake imamo organiziran dodatni pouk, kjer rešujejo vaje, ki jim predstavljajo večji izziv. Pri tem sodelujemo s študenti matematike. Dijaki, ki se odločijo za višji nivo na maturi, imajo v 4. letniku eno dodatno uro na teden za pripravo na višji nivo.

 

Pomoč dijakom

Za dijake, ki potrebujejo dodatno pomoč, imamo organiziran dopolnilni pouk. Pri tem sodelujemo s študenti matematike. Profesorji smo vedno pripravljeni dijakom priskočiti na pomoč in jim dodatno razložiti snov, če imajo pri razumevanju težave. Za dijake pripravimo tudi posnetke reševanja nalog. Te posnetke dijaki med učenjem lahko večkrat pogledajo.

 

Posebnosti predmeta

Za dijake 4. letnikov organiziramo tabor za pripravo na maturo. Po tem taboru so dijaki običajno presenečeni sami nad seboj, ko spoznajo, da so sposobni toliko časa skupaj vaditi matematiko.

 

Izjave dijakov

"Matematika je velik zalogaj,

večini pogosto ni jasno kaj pomeni kaj.

Veliko je neznank, funkcij in enačb,

polna oklepajev ter hecnih je označb.

A ker profesorjem vse je kristalno jasno,

snov razlagajo nam kvalitetno in ¨prekrasno¨.

Ko izvemo, kaj se s čim množi,

matematika je izi, kot šteti je do tri :)."

(Teja Lana, 4. a)

 

"Matematika res ni najbolj zabavna, ampak si brez nje ne bi znali narediti treh jajc za zajtrk."

 

"Matematika je lahko včasih tudi manjša problematika."

 

"Na naši šoli Gimnaziji Franceta Prešerna so profesorji zelo prijazni in se vsakemu dijaku posebej posvetijo, če potrebuje dodatno razlago, pomoč. Tako imamo tudi prilagojen urnik, v katerem je na voljo dodatna ura za dodatno razlago pri profesorjih. V teh časih, ko delamo šolo na daljavo in pouk poteka preko zooma, se s profesorji brez problema dogovorimo o pisnih ocenjevanjih ..." (3. cš)

 

"Matematika predstavlja red in je povsod okoli nas. Zanimivo se je učiti načine kako matematiko uporabiti v vsakdanjem življenju, pa tudi nekoliko manj praktični računi so lahko zabavni (sploh če se lepo izidejo). Med reševanjem matematičnih problemov lahko za kratek čas pozabiš na ostale probleme in se popolnoma posvetiš računanju, kar se mi zdi super." (Zvezda V. Košir, 2. a)

 

"Matematika mi je v osnovni šoli vedno predstavljala muko. Bala sem se, da je v srednji šoli ne bom opravila uspešno, ampak temu ni tako. V srednji šoli so se mi odprle nove poti. Matematike sem se lotila "znova" in se spoprijela z njo z obema rokama. Ta predmet se mi je približal, saj sem ga lahko uporabila pri reševanju kakšnih drugih ugank, ki se sicer ne tičejo matematike.
Sedaj mi ni muka sedeti 45 minut in risati grafe, računati logaritme in ugotavljati, kako lahko sploh pridem do rešitve na različne. načine! Matematika ni tako strašna, kot se zdi :)" (Hana Umnik, 3. b)

 

"Citat, ki mi je v glavi ostal še od osnovne šole: Matematika niso samo številke, enačbe, algoritmi ali grafi, matematika je razumevanje." (Jakob Balkovec, 3. b)

 

"Matematika mi ni ravno najljubši predmet, pa še na splošno mi naravoslovni predmeti ne ležijo. Mi je pa kar zanimiva trenutna snov, geometrija. Najlepše je, ko rešiš neko težjo nalogo, pogledaš v rešitve in vidiš, da si jo pravilno rešil." (3. b)