Skoči na glavno vsebino

GEOGRAFIJA

Opis predmeta

Geografija je veda o zemeljskem površju, ki razlaga, kako naravni dejavniki učinkujejo drug na drugega in kakšne so njihove posledice. Razlaga tudi družbo, njeno organiziranost in delovanje. Ker je zelo konkretna veda, skušamo pri pouku procese in pojave obravnavati čim bolj konkretno in aktualno. Ker obravnava pravzaprav vse, kar nas obdaja, je kot predmet zelo pomembna, saj omogoča razumevanje naravnih in družbenih procesov, ki so ključni za naše življenje.

 

Matura

Geografija je eden izmed izbirnih maturitetnih predmetov, za katerega se v 4. letniku redno odloča skoraj polovica dijakov gimnazije in ekonomske gimnazije. V letošnjem šolskem letu bomo s priprave na maturo začeli že v tretjem letniku, s čimer bomo enakomerneje razporedili vsebine in s tem razbremenili maturitetno leto. Za interni del mature je pri geografiji treba opraviti štiri terenske vaje in ekskurzijo.

 

Tekmovanja

Na šoli vsako leto v sodelovanju z Zavodom za šolstvo poteka geografsko tekmovanje, na katerem redno sodeluje več kot 50 dijakov. Z udeležbo na tekmovanju si dijaki širijo geografsko znanje in splošno razgledanost.

 

Priprave na tekmovanja

Na šoli izvajamo priprave na tekmovanje, pri katerih utrjujemo teoretično znanje, potrebno za tekmovanje, prav tako pa urimo veščine, ki so potrebne za uspešno opravljen terenski del, ki je vedno del tekmovanja.

 

Vidni rezultati dijakov na tekmovanjih v preteklosti

V preteklih letih so številni dijaki dosegli srebrna priznanja na področju šolskega in regijskega tekmovanja.

 

Višja raven in nadarjeni dijaki

Nadarjene dijake na področju geografije spodbujamo, da se udeležijo tekmovanj, saj je to način, s katerim lahko svoje sposobnosti in talente nadgradijo. Prav tako imajo pri pouku možnost, da področja, ki jih posebej zanimajo, raziščejo in svoje ugotovitve predstavijo sošolcem.

 

Pomoč dijakom

Manj uspešnih dijakov pri geografiji ni veliko, tako da dopolnilnega pouka ne izvajamo.

 

Posebnosti predmeta

Delo na daljavo pri geografiji izvajamo v glavnem »v živo« preko spletnega orodja zoom, ki omogoča, da ure potekajo na enaki vsebinski ravni kot v razredu. Uporaba različnih slikovnih gradiv in videoposnetkov za boljše razumevanje je tako omogočena. Poleg tega občasno ure izvedemo tudi z objavo posnetka predavanja. Ta način dijakom ustreza, saj si lahko posnetek večkrat ogledajo.

 

Izjave dijakov

"Geografija je zelo splošen in uporaben predmet, ki je del vsake srednješolske izobrazbe. Geografsko znanje nam pomaga pri orientaciji in razumevanju širšega okolja. Pri pouku se učimo o  regionalni pokrajini (pokrajina kot celota) in splošni oz. obči geografiji, kjer spoznavamo naravne pojave, procese, geografske dejavnike, prebivalstvo …

Z razlago in načinom dela sem zadovoljna, saj poleg obvezne snovi izvemo tudi kaj drugega, ob razlagi si velikokrat ogledamo tudi slike, ki podrobneje prikažejo obravnavano temo. Občasno si ogledamo tudi kak kratek videoposnetek.

Geografija je po definiciji veda, ki preučuje zemljo kot celoto in tudi njene posamezne pokrajine ali regije. Pri predmetu je zelo pomembno slikovno gradivo, da snov razumemo in znamo opredeliti dogodke in pojave ter informacije med seboj povezati.

Geografija se mi zdi zelo uporabna tudi za nadaljnje življenje, saj pomaga razumeti naravo in njene pojave ter nas uči, kako jo spoštovati in varovati.

Vsako leto imamo tudi možnost, da se udeležimo tekmovanj z različnimi temami, s katerimi še bolj nagrajujemo znanje geografije. Teme so aktualne, kot npr. podnebne spremembe …" (Maša Mrak, 2. b)

 

"Pri delu na daljavo se ure odvijajo preko zooma. Imamo tudi nekaj individualnih ur, kjer profesorica objavi posnetek razlage. To se mi zdi zelo uporabno, saj si razlago lahko pogledamo kadarkoli." (Klementina Žos, 4. b)