Skoči na glavno vsebino

RUŠČINA

Opis predmeta

Ruščino si dijaki lahko izberejo kot tretji tuji jezik v okviru interdisciplinarnega sklopa ruščina-umetnost-slovenščina. Ruščino se tako dijaki učijo v 2. in 3. letniku tri ure tedensko. Dve uri na teden sta namenjeni spoznavanju jezika in spoznavanju največje države na svetu – Rusije, ruske kulture, umetnosti, ruskih dosežkov, Moskve, Peterburga. Ruščino zadnja leta izbere veliko število dijakov, saj je znanje ruščine zelo perspektivno in odpira vrata v poslovnem svetu, nudi boljše možnosti za zaposlitev, poleg vsega pa je jezik lep, mehak in precej podoben slovenščini. Dijaki pravijo, da se z lahkoto naučijo osnov. Učijo se cirilico, predstaviti sebe, družino, prijatelje, hrano, kako naročati jedi v restavraciji, se orientirati po mestu, nakupovati v trgovinah, spoznavajo besede za barve, obleke, države, osnovne glagole itd. Želimo si, da bi dijaki po dveh letih učenja toliko znali ruščine, da bi lahko potovali po Rusiji, se spoznavali in pogovarjali z Rusi ali našli dobro kavarno v Moskvi.

 

Zakaj dijaki izberejo ruščino?

– dijaki športniki izberejo ruščino zaradi lažje komunikacije z ruskimi trenerji in soigralci,

– ker ruščino govori 150 milijonov ljudi,

– znanje ruščine lahko nadgradijo na skoraj vseh fakultetah (Filozofska fakulteta, Fakulteta za družbene vede, fakultativno učenje ruščine na naravoslovnih fakultetah),

– nudi dobre zaposlitvene možnosti,

 – je lepa in se jo da hitro naučiti.

 

Pouk ruščine ne poteka le v razredu. Vsako leto se na naši šoli odvija Mesec ruske kulture, na katerem sodelujejo dijaki rusisti. Na ruskem večeru se dijaki predstavijo z gledališkimi, pevskimi in recitacijskimi točkami, pojejo Katjušo in Kalinko, v ruskem kotičku predstavljajo in poslušajo sodobno rusko glasbo, na umetniških delavnicah se spoznavajo z rusko likovno umetnostjo in ruskimi motivi (babuška, ki v ruščini pomeni babica, ruska zima, Rdeči trg, Kremelj ...).

 

Konec šolskega leta se z dijaki rusisti odpravimo na tabor ruskega jezika in čuječnosti na slovensko obalo. Tam z ruskimi vodiči spoznavamo znamenitosti Pirana, kuhamo ruske jedi, se sproščamo s pomočjo različnih tehnik in gledamo ruske filme.

Pouk ruščine je sproščen, zabaven, pogosto ga popestrimo z ruskimi risankami Maša in medved, filmi, glasbo in drugimi gradivi in spletnimi orodji.

 

Matura

/

 

Tekmovanja

/

 

Priprave na tekmovanja

/

 

Vidni rezultati dijakov na tekmovanjih v preteklosti

/

 

Višja raven in nadarjeni dijaki

Naši dijaki rusisti so zelo dejavni pri različnih dogodkih, povezanih z ruskim jezikom. Udeležujejo se Meseca ruske kulture in z različnimi nastopi in prispevki predstavljajo ruski jezik in kulturo širšemu občinstvu, ostalim dijakom in zaposlenim naše gimnazije. Sodelujejo na ruskem večeru in na umetniških delavnicah. Spodbujamo jih k nastopom v ruskem jeziku na Rusijadi, vseslovenskemu festivalu šol z ruščino. Najbolj željni znanja ruščine se lahko udeležijo tabora ruskega jezika in čuječnosti na Slovenski obali, kjer nadgrajujejo svoje znanje z naravnimi govorci.

 

Pomoč dijakom

Dijaki imajo možnost dodatne razlage in individualnih ur tudi preko različnih spletnih orodij in dostopanja do vsega gradiva v spletnih učilnicah.

 

Posebnosti predmeta

Pri pouku ruščine dijaki dobijo zelo obširno predstavo, ne samo o jeziku, temveč tudi o kulturi in umetnosti. Interdisciplinarni sklop povezuje ruščino in slovenščino. Dijaki s prevajanjem kratkih ruskih literarnih odlomkov spoznavajo podobnosti in razlike med obema bogatima slovanskima jezikoma.

 

Izjave dijakov

"Ruščina je zanimiv predmet, poleg obveznih vsebin se naučimo tudi veliko zanimivih stvari, npr. besede, ki so podobne slovenskim, a imajo drugačen pomen. Med urami ne pišem veliko, ker dobimo dosti učnih listov s slikami in pogosto si pogledamo kak filmček ali poslušamo pesem in s tem še bolj utrdimo izgovorjavo. Ne učimo se le jezika, temveč tudi o Rusiji in ruskih navadah. Predmet ni preveč zahteven, saj določeno snov res velikokrat ponovimo, tako da je dobra ocena zagotovljena." (Tamara Čalošević, 3. b)

 

"Ruščino sem za izbirni predmet izbrala, ker z jezikom »res ne moreš  zgrešiti«. Lahko se naučiš nekaj novega in uporabnega, podobna pa je tudi slovenščini, saj sta oba slovanska jezika. Sam jezik se mi zdi zelo zanimiv, včasih tudi smešen, saj so nekatere ruske besede podobne slovenskim, a imajo popolnoma drugačen pomen. Znanje jezika je zelo uporabno pri iskanju zaposlitve, saj so ljudje s široko paleto znanj bolj zaposljivi. Prav tako lahko spoznamo veliko novih ljudi in na potovanjih lažje komuniciramo. Menim, da je to eden najlepših jezikov na svetu. Ruska kultura in umetnost sta neverjetno čudoviti.

Najprej pa se je bilo treba seveda naučiti abecede in cirilice, kar je bilo sprva kar težko, vendar se hitro navadiš. Veselim se tudi obiska Rusije, da doživim pravo rusko izkušnjo. V okviru pouka je organizirana ekskurzija v Moskvo in Sankt Peterburg ter pa tabor v Piranu." (Eva Celar, 3. a)

 

"Za ruščino sem se odločila, saj menim, da mi bo znanje še enega jezika koristilo pri iskanju službe. Med izbirnimi predmeti je ruščina še najzanimivejša, saj pouk temelji na pogovoru, spoznavanju ruske kulture in zgodovine. Najbolj mi je všeč, da se na začetku ure vedno pogovarjamo po rusko in utrjujemo znanje. Zanimivo mi je tudi snemati kratke video filme na različne teme. S tem se tudi sami kaj novega naučimo o določeni temi, razvijamo tudi našo kreativnost in samoiniciativnost ter angažiranost. Pouk ruščine je vse drugo kot dolgočasen." (Ana Zveršen Sever, 3. b)

 

"Ruščine se učim že 2 leti. V 2. letniku sem ga izbrala, ker so mi jeziki všeč in se mi zdijo uporabni za nadaljnje življenje. Pouk je zelo zanimiv, zabaven in predvsem sproščen, kar mi je zelo všeč. Učimo se osnov ruskega jezika, spoznavamo rusko kulturo in način življenja z videi, učbeniki in zelo veliko se pogovorjamo. Zdi se mi, da smo se z zelo dobro razlago profesorice v 2 letih veliko naučili in ni mi žal, da sem izbrala ruščino kot ITS." (Neža Žagar, 3.a)

 

"Ruski jezik mi je bil že od malega zelo zanimiv in lep, zato sem se v 1. letniku navdušeno odločila, da bi se ga naslednje šolsko leto rada učila. Najbolj me je navdušila ideja, da nas bo učila profesorica, ki je tudi sama preživela veliko časa v Rusiji in lahko svoje izkušnje deli z nami. Za lažje razumevanje si pogosto pogledamo razne posnetke, kjer lahko slišimo dialoge med Rusi, njihovo izgovorjavo besed, ki jih obravnavamo. Na začetku šolskega leta smo se naučili tudi rusko abecedo, zato pri pouku veliko beremo, rešujemo delovne liste in se prosto pogovarjamo s profesorico. Pouk ruščine vedno poteka zelo sproščeno in hitro mine.(Mihaela Nuneva, 2. b)

 

"Pri uri ruščine mi je všeč, kako spoznavamo njihov jezik in kulturo na različne zanimive načine. Veliko poslušamo, se pogovarjamo, gledamo kratke videe. Ure so vedno zelo sproščene in vesele, čeprav jo imamo že prvo uro. Ruščino sem izbrala, ker mi je jezik všeč in v nasprotju z mnenjem večine ni težak, sama pa tudi rada spoznavam nove kulture.(Nadja Stojko Plesničar, 2. b)