Skoči na glavno vsebino

NEMŠČINA

Opis predmeta

Nemščino poučujemo kot obvezni drugi tuji jezik. Dijaki se v štirih letih po tri ure tedensko naučijo vseh štirih spretnosti: govora, poslušanja, branja in pisanja.

Pri pouku uporabljamo različne učne pristope in razna zabavna spletna orodja, npr. Kahoot, Padlet, Popplet, Edpuzzle, spletne vaje.

 

Dijake spodbujamo k aktivnemu sodelovanju in dodatnim aktivnostim, kot je pridobitev diplome DSD, tekmovanjem, bralni znački. Vse to dijakom prinaša samozavest in napredek pri učenju nemščine.

 

ZAKAJ IZBRATI NEMŠČINO kot drugi tuji jezik?

  • Nemščino govori 110 milijonov Evropejcev kot materni jezik, torej je najpogostejši materni jezik v EU.
  • Več kot 100 milijonov ljudi izven nemškega področja govori in uporablja nemški jezik.
  • Nemščina spada med tri jezike, ki se jih ljudje po svetu najpogosteje učijo in je  drugi najpogosteje uporabljen jezik na internetu.
  • Nemščina je uradni jezik v Nemčiji, Avstriji, Švici, Lichtensteinu, Luxemburgu, Belgiji in Italiji in ima uradni status tudi v Franciji.
  • Skoraj petina knjig, ki letno izidejo po vsem svetu, je nemških – to je 60000 novosti letno.
  • Nemščina je drugi najpomembnejši jezik znanosti.
  • Brez stroškov lahko na GFP delaš izpit iz nemške jezikovne diplome (DSD) in s tem pridobiš evropski certifikat.
  • Imaš možnosti študija in dela v Nemčiji, saj Nemčija ponuja veliko število štipendij za študij v Nemčiji.
  • Izmenjave: Nemčija in Avstrija imata s številnimi državami sveta sklenjene sporazume o dijaških in študentskih izmenjavah.
  • Nemščina in angleščina sta si zelo podobni, saj sta oba germanska jezika.

 

Matura

Nemščina je izbirni maturitetni predmet, dijaki se na maturo pripravljajo že med poukom, v tretjem in četrtem letniku pa imajo dodatne ure za pripravo na maturo na osnovnem in višjem nivoju, kjer se temeljito pripravijo na pisni in ustni del mature. Maturo lahko opravljajo tudi na višjem nivoju, tem dijakom so namenjene še posebne priprave. Vsi dijaki, ki so doslej opravljali maturo na višjem nivoju, so jo opravili z najvišjo možno oceno.

 

Tekmovanja

Na šoli vsako leto organiziramo šolsko tekmovanje v znanju nemškega jezika. Najboljši tekmovalci se udeležijo državnega tekmovanja, ki ga organizira Slovensko društvo učiteljev nemškega jezika SDUNJ. Dijaki so dosegli tako srebrna kot tudi zlata priznanja.

Mladi bralci zelo radi tekmujejo iz nemške bralne značke Pfiffikus in dosegajo priznanja in praktične nagrade.

Že vrsto let sodelujemo v skupnosti evropskih šol (Poljska, Španija) – eTwinning.

 

Priprave na tekmovanja

Na tekmovanja se pripravljamo izven in med poukom.

Udeleženci tekmovanja in bralne značke so vsako leto zelo številčni.

 

Vidni rezultati dijakov na tekmovanjih v preteklosti

Za eTwinning projekt Slowenische und polnische Märchen smo prejeli nagrado zlati kabel, za projekt iBOOK- deutsche Bundesländer in Wer ist der Täter pa dvakrat celo evropski znak kakovosti.

 

Višja raven in nadarjeni dijaki

Dijakom omogočamo, da opravljajo nemško jezikovno diplomo DSD I in DSD II, kjer dijaki pridobijo mednarodni certifikat, ki ga izda nemško kulturno ministrstvo.

DSD I je dobra referenca pri iskanju službe. Nemška jezikovna diploma DSD II pa omogoča študij na fakultetah v Nemčiji in Avstriji.

Na šoli je že 420 dijakov opravilo nemško jezikovno diplomo (DSD).

Priprave na višjo raven na maturi smo že omenili.

 

Pomoč dijakom

Manj uspešnim dijakom, dijakom športnikom, ki so pogosteje odsotni in tistim s posebnimi potrebami nudimo pomoč kot individualne ure (dopolnili pouk), spletna gradiva, spletne učilnice (Moodle in Xooltime), delo na daljavo, in to ne samo v času COVID-a.

 

Posebnosti predmeta

Dijaki se v okviru OIV lahko odpravijo na različne eno- in večdnevne ekskurzije v nemško govoreče države, mesta in destinacije, kot so: Berlin, Salzburg, München, čokoladnica Zotter, Gradec in Dunaj.

 

Aktivno sodelujemo z RIC-em pri zunanjem ocenjevanju maturitetnih nalog iz nemščine.

Naša šola je vključena v projekt partnerskih šol PASCH.

Na Gorenjskem smo edina DSD šola, ki dijake pripravlja na DSD izpit obeh stopenj – prve stopnje (DSD I), ki ustreza jezikovni ravni B1 in druge stopnje (DSD II), ki ustreza ravni B2/C1 Skupnega evropskega referenčnega okvira za tuje jezike (SEJO).

 

Izjave dijakov

"Znanje tujih jezikov je pomembno in predstavlja dobro popotnico za nadaljnje izobraževanje in poklicno pot. Prav zato naša šola na področju tujih jezikov ponuja veliko možnosti. Med jeziki, ki se jih lahko učimo, je tudi nemščina. Nemščina je trenutno eden izmed najbolj razširjenih jezikov v Evropi. Poleg tega ima, zaradi bližine tega govornega področja (Avstrija), veliko težo v našem prostoru. Pouk nemščine na naši šoli je v prvi vrsti zelo sproščen. Profesorice nam z dodatnimi gradivi, kvizi in različnimi tehnikami poučevanja želijo jezik približati na razumljiv in zabaven način. Veliko pozornosti posvečajo tudi izpitu DSD, ki ga dijaki lahko opravljamo v 3. letniku. Opravljen izpit prinese odlične reference za nadaljnji študij ali zaposlitev v nemško govorečih državah." (Vesna Sodnik, 2. a)

 

"Kako mi bo nemščina pomagala v življenju? Ali je težek jezik? Na ta vprašanja in še mnoga bi lahko odgovorila zelo preprosto. Ko sem se odločala, kateri jezik bi izbrala, mi izbira ni bila težka, saj sem dobro vedela, kako zelo mi bo nemščina v pomoč v življenju. Sama se nemščine v osnovni šoli nisem nikoli učila, a sem se sedaj v parih mesecih naučila ogromno. Moje mnenje je, da nemščina ni težek jezik, četudi morda tako izgleda. Sama se ga zelo rada učim in hkrati spoznavam, da so si nekatere besede s slovenskimi zelo podobne. Torej, kako mi bo nemščina pomagala v življenju? Prepričana sem, da bi že danes lahko rekla, da če sama odidem v Nemčijo, se bom brez težav znašla. Seveda sem tudi sama vedela, da vsak nov jezik prinese nove ovire, a sem se ravno zaradi tega odločila za ta jezik. Moram še dodati, da je način poučevanja profesorice Konc zelo dober, razumljivo podaja snov, za to se mi zdi, da bom šla skozi vsa štiri leta nemščine še lažje." (Hana Jelenc, 1. a)

 

"Ko sem se vpisovala v srednjo šolo, sem se odločala med nemščino in španščino. Težko sem izbrala, a na koncu sem se odločila za nemščino, predvsem zaradi številnih tekmovanj v Nemčiji in Avstriji, saj sem biatlonka. Tudi v naših sosednjih državah je priročneje  govoriti nemško. Pri pouku nemščine mi je všeč, da vso predelano snov veliko vadimo, da so testi razporejeni skozi celotno leto in ne obsegajo zelo velikega obsega snovi. Všeč mi je tudi, ko igramo kvize Kahoot ter se malo pozabavamo s praznično snovjo, npr. ob božiču in ostalih praznikih. Znanje pa preverjamo tudi s spraševanji za +, kar je odličen način, da se učiš sproti in je pred testom veliko lažje." (Nina Pogačnik, 1. a)

 

"Moje prvo srečanje z nemščino sega v moje otroštvo. Začelo se je s tistimi znanimi zabavnimi besednimi igrami med otroki: »Was ist das?« »Par klobas« in »Was ist gut?« »Par klofut«. Temu je bilo dodano še nekaj nemških popačenk, ki sem jih nevede uporabljala vsak dan: šefla, žajfa, cuker, knof, tala r… do vstopa v osnove nemškega jezika v 4. razredu OŠ, ko sem nemški jezik vzljubila. Zdaj, ko sem starejša, se zavedam, da znanje nemščine odpira marsikatera vrata, tako tista v poslovnem svetu kot tudi pot do iskrenih prijateljev iz tujine."

 

"Nemščina je najpogosteje govorjeni jezik v Evropi.  Zaradi bližine nemško govorečih držav je znanje nemščine pri iskanju zaposlitve velika prednost. Slovenija zelo veliko posluje in izvaža v Nemčijo, zato je, kot že rečeno, znanje nemškega jezika velika prednost pri zaposlovanju. Z znanjem nemščine si lahko izboljšamo tudi poklicne možnosti na področju turizma, hotelirstva, znanosti in raziskovanja. Ni pa znanje nemščine pomembno le z vidika poklicnega življenja. Veliko nas je takšnih, ki si želimo potovati. Z znanjem nemščine samozavestneje potujemo, saj nimamo težav s sporazumevanjem, spoznavanjem krajev, običajev in ljudi. Tako lahko ohranjamo prijateljske stike, stkane na potovanjih.

Zato naj neznanje nemščine ne bo razlog za to, da boste zavrnjeni na razgovoru za službo, prikrajšani za kakšno prijateljstvo ali da boste doživeli neprijetnosti na potovanju le zato, ker bo komunikacija temeljila na »kriljenju z rokami." (Tia Perko, 1. a)

 

"Ko sem prišla na gimnazijo nisem imela nič predznanja nemščine, ampak to ni bil problem, saj smo vso snov jemali lepo počasi in razumljivo. Za nemščino sem se odločila, ker se mi zdi, da je uporabna in ker mi noben drug jezik ni bil všeč. Ker nisem najbolj jezikovni tip človeka in učenja jezikov ne maram prav preveč, sem se bala, da mi nemščina ne bo šla in da mi ne bo všeč. Sčasoma sem ugotovila, da je nemščina zanimiva, čeprav moram še zmeraj v učenje vložiti kar nekaj časa in truda." (Manca Šubic, 2. č)

 

Zakaj sem se odločil-a za maturo iz nemščine?

"Za nemščino na maturi sem se odločila, ker mi je pri nemščini že od začetka šlo dobro in me je zanimala. Poleg tega je bila moja teta včasih profesorica nemščine in bi mi lahko pomagala pri učenju. Pri urah nemščine mi je zelo zanimiva aplikacija kahoot, drugače pa mi je vedno zanimivo, ko se učimo kakšne nove besede."

(Urša Jenko, 3. č)

 

"Za maturo iz nemščine sem se odločil, ker se zavedam, da mi bo znanje nemščine koristilo na veliko področjih tako zasebno kot tudi poslovno. Verjamem, da bom zaradi znanja nemščine lažje dobil dobro službo. Odprle pa bi se mi tudi možnosti za življenje, delo ali študij v nemško govorečih državah." (Tibor Šergan Bajželj, 4. č)

 

PRILAGAMO TUDI KRATKE FILMČKE Z IZJAVAMI DIJAKOV