Skoči na glavno vsebino

ANGLEŠČINA

Opis predmeta

Angleščina je na naši šoli vsekakor eden najbolj priljubljenih predmetov. Dijaki se v sproščenem vzdušju učijo vseh štirih spretnosti – govorjenja, poslušanja, branja in pisanja. Učiteljice jih ob uporabi najrazličnejših spletnih orodij in učnih pristopov spodbujamo k aktivnemu sodelovanju in dodatnim dejavnostim, ki pripomorejo k napredku pri učenju najbolj uporabnega in razširjenega tujega jezika.

Največja popestritev jezika je nedvomno ekskurzija v London in različne dijaške izmenjave po Evropi (Nizozemska, Francija, Finska, Španija) in svetu (Nova Zelandija).

Znanje jezika, pridobljeno na naši šoli, dijaki s pridom uporabljajo pri študiju v tujini ali na dijaških in študijskih izmenjavah – Erasmus +.

 

Matura

Angleščina je obvezni maturitetni predmet, na katerega se pripravljamo vsa štiri leta. Priprave se poglobijo v 3. in nato še diferencirajo v 4. letniku, ko potekajo ločene priprave na dodatni šolski uri samo za višjo raven.

Z načrtnim reševanjem maturitetnih nalog se začnemo ukvarjati v 3. letniku, ko se dijaki natančno seznanijo z maturo in se nato lažje odločijo za osnovno ali višjo raven.

Višjo raven običajno izbirajo dijaki s povprečno oceno 4 ali 5, ki z jezikom nimajo težav in z izbiro želijo znanje poglobiti ali se potegovati za večje število točk za vpis na fakulteto.

 

Tekmovanja

Tekmovanja so kot pri vseh jezikih tudi pri angleščini zelo pomembna, saj s pripravo nanje dijaki poglabljajo tako znanje jezika kot tudi z jezikom povezanih kultur. Vsa angleška tekmovanja spodbujajo dijake k branju in širjenju obzorja.

 

Za dijake izvajamo:

– šolsko tekmovanje iz angleščine, ki se v 3. letniku nadaljuje na regijskem in državnem nivoju,

– angleško bralno značko (EPI Reading Badge).

 

Priprave na tekmovanja

Priprave izvajamo mentorice – vse učiteljice angleščine na šoli. Del priprav se izvede v okviru pouka. Drugi del priprav so dodatna gradiva in naloge, ki jih dijaki rešujejo individualno. Povratne informacije dijaki dobijo na konzultacijah po pouku.

Na šolsko, regijsko in državno tekmovanje se dijaki pripravljajo okvirno dva meseca. Priprave na bralno značko so običajno še daljše, saj morajo dijaki prebrati 3 knjige.

 

Vidni rezultati dijakov na tekmovanjih v preteklosti

Vidnejše uvrstitve na regijskem in državnem tekmovanju.

 

Višja raven in nadarjeni dijaki

Pouk nadarjenim dijakom prilagajamo individualno na naslednje načine:

– priprava dodatnih gradiv,

– spodbujanje k branju literarnih del,

– izdelava bralnih zvezkov – branje člankov, analiza besedišča,

– ogled klasičnih filmov,

– ustvarjalno pisanje,

– prevajanje,

– vključitev naravnih govorcev v pouk angleščine.

 

Pomoč dijakom

Pouk angleščine po potrebi diferenciramo in občasno izvajamo individualni dopolnilni pouk. Dopolnilni pouk se lahko izvaja tudi v manjši skupini. Pomoč se izvaja za dijake, ki težje dosegajo minimalne standarde, in za dijake, ki so veliko odsotni iz različnih razlogov – šport, zdravje, kultura, študij v tujini, izmenjave.

 

Posebnosti predmeta

Delo na daljavo se je pri angleščini izkazalo kot zelo učinkovito, saj je izvajanje pouka skoraj identično pouku v živo.

 

Angleščina je kot predmet specifična, ker nas vsakdanje življenje, prežeto z rabo elektronskih orodij in pripomočkov, neprestano povezuje z angleškim jezikom. Profesorice spodbujamo dijake, da se tega zavedajo in jih tako usmerjamo k individualni rasti v znanju jezika.

Dijake stalno opozarjamo, da se jezika lahko učijo tudi na »nezavedni ravni« – ob poslušanju glasbe, ogledu filmov z angleškimi podnapisi, komunikaciji s tujci in – ob tistem najlepšem – na potovanjih.

 

Izjave dijakov

"Pouk angleščine poteka sproščeno in vsi dijaki imamo veliko interakcije s profesorji. Obravnavamo širok nabor aktualnih tem in se učimo rabe angleščine na vseh nivojih (pisava,( iz)govor, branje). Ne obravnavamo samo slovnice, ampak tudi književnost. Profesorji nam podajajo snov na veliko različnih načinov, zato nam nikoli ni dolgčas. Tudi ko imamo pouk na daljavo, obravnavamo snov nemoteno, profesorji kdaj tudi posnamejo naše ure, tako da imamo razlago snovi na voljo, tudi če kdaj manjkamo pri pouku." (Sabina Feratović, 4. b)

 

"Pouk angleščine mi je pomemben, ker je jezik, ki ga govorijo po celem svetu in je koristno, da ga zelo dobro znaš. Pri pouku se učimo novih angleških besed in zelo zanimivih tem. Vem, da mi bo znanje angleščine pomagalo v prihodnosti." (Pia Štepic, 3. č)

 

"Ure angleščine so zanimive in poučne. Svoje znanje angleščine z vsako uro nadgrajujem z učenjem novih besed in spoznavanjem angleške kulture. Znanje angleščine je zelo pomembno, saj odpira vrata v svet." (Manca Studen, 3. č)

 

"Pouk angleščine mi je zelo všeč, saj je zelo sproščen in se veliko naučimo. Tudi lepo lahko sledim pouku in ni nič  stresnega. Razlaga je sproščena. Če nam kaj ni jasno, si profesorica vzame čas, da nam razloži." (Melani Stoilkova, 2. a)

 

"Pouk angleščine je vse drugo kot dolgočasen. Veliko se pogovarjamo, s čimer izboljšujemo svoje znanje in zmožnosti uporabe jezika. Teme, o katerih se pogovarjamo, segajo od literature, umetnosti, zgodovine, interneta do svetovnih problemov. Testi so lahki, saj se nanje zelo dobro pripravimo z raznimi vajami. Pišemo bralne zvezke, s katerimi si širimo besedišče in bolje pripravljamo na maturo. Pri tem si lahko izbereš svojo temo in raziščeš, kar te zanima. Velikokrat rešujemo razne zanimive kvize." (Ana Zveršen Sever, 3. b)

 

"Pouk navezujemo na aktualne teme, dogodke in se veliko naučimo iz maturitetnih tem, tako da veliko znamo in smo dobro pripravljeni na maturo." (Mark Ažman, 3. b)