Skoči na glavno vsebino

LIKOVNA UMETNOST

Opis predmeta

Naše vodilo je misel Vincenta van Gogha: »Sanjam o slikanju in slikam svoje sanje.«

Pri predmetu likovne umetnosti spodbujamo dijake, da spoznajo, razumejo in začutijo umetnost. Spoznavanje se začne s teorijo; dijaki najprej s pomočjo slikovnega gradiva spoznajo osnovne pojme o likovni umetnosti in nadgradijo znanje s poznavanjem obdobij, umetnikov in znanih umetniških del. Naši dijaki pa lahko umetnost začutijo, saj smo edina slovenska šola, ki se ponaša z didaktično likovno zbriko, v katero je vključeno več sto umetniških del priznanih slovenskih in tujih slikarjev ter kiparjev. Stene naše šole krasijo abstraktne krajine, slike podivjanega in razmišljujočega bika (pridi in si oglej), grafike, mobili – gibljivi kipi in umetniška dela naših dijakov. Pouk likovne umetnosti začnemo s sprehodom po šoli in ogledom likovnih del, dijaki lahko kar »v živo« spoznajo različne slikarske in kiparske tehnike in prepoznavajo motive na likovnih delih.

 

Želimo si, da bi bila šola kreativen prostor, ki omogoča dijakom umetniško izražanje, zato pri pouku likovne umetnosti tudi ustvarjamo – rišemo, kiparimo, izdelujemo mobile, videe, fotografiramo … Dijaki lahko svoja likovna dela razstavijo na šolski razstavi umetniških del, jih objavijo v šolskem časopisu Panorama ali razstavljajo v prostorih Finančnega urada Republike Slovenije v Kranju. Ustvarjalnost dijakov spodbujamo tudi z različnimi delavnicami, npr. Spoznajmo sodobno umetnost s slikarjem Klavdijem Tutto in razstavami priznanih umetnikov. V preteklih letih smo gostili mačka Murija pravljične ilustratorke Jelke Reichman, fotografije priznanega fotografa Arneja Hodaliča, dela akademskih slikarjev Likovnega društva Kranj, obiskala sta nas tudi ruski umetnik Nikolaj Mašukov, ki nas je naučil osnov slikanja z akvarelnimi barvami, in ruska umetnica slikanja na pesek Uliana Dorofeeva.

 

Pouk umetnosti radi popestrimo z ogledom vsakoletnega Mednarodnega festivala likovnih umetnosti Kranj, Narodne galerije in Muzeja sodobne umetnosti v Ljubljani.

 

Matura

/

 

Tekmovanja

/

 

Priprave na tekmovanja

/

 

Vidni rezultati dijakov na tekmovanjih v preteklosti

/

 

Višja raven in nadarjeni dijaki

Likovno nadarjeni dijaki in tisti, ki radi ustvarjajo, lahko svoja dela razstavijo na vsakoletni razstavi dijakov naše šole. Najboljša dela objavimo v šolskem časopisu Panorama, v katerem zbiramo likovne in literarne prispevke naših dijakov. Dijaki razstavljajo v prostorih Finančnega urada Kranj in se udeležijo likovnih delavnic z gostujočimi umetniki.

 

Pomoč dijakom

Vsi dijaki imajo možnost dodatne razlage, dijaki športniki tudi individualen pouk preko različnih spletnih orodij. Pri pouku likovnega snovanja (slikanju, kiparjenju, prostorskemu oblikovanju ...) dijaki ves material za ustvarjanje dobijo v šoli.

 

Posebnosti predmeta

/

 

Izjave dijakov

"Konkretna likovna dela si lahko ogledamo po šoli in s tem tudi spoznamo različne likovne umetnosti,  npr. slikarstvo, kiparstvo … Zelo všeč so mi tudi različni kulturni dnevi oz. dnevi, ko se z razredom odpravimo v različne dele Slovenije, kjer spoznamo zelo edinstvena in znana likovna dela. To znanje bomo v življenju gotovo potrebovali, saj je dobro, da poznamo osnove likovne umetnosti in znana likovna dela. Na splošno se mi zdi pouk zanimiv, saj večino snovi spoznamo z izkušnjami, razstavami itd."

 

"Šola je polna likovnih del, kar nam omogoča, da si pri likovni umetnosti določene tehnike oz. umetnine ogledamo v živo. To je velika prednost, saj si tako lažje izoblikujemo predstavo o določenem likovnem delu oz. tehniki. Pri pouku si ogledamo veliko primerov likovnih del. Od znanih pa do malo manj. Tisti od nas, ki bi v prihodnosti radi potovali in si na potovanjih ogledali galerije ali pa le znamenitosti, bomo pri tem verjetno videli tudi dela, ki smo jih obravnavali pri pouku. Tako bomo likovno delo bolje razumeli, kot bi ga drugače, in si o njem oblikovali drugačno predstavo."

 

"Pouk likovne umetnosti mi je všeč, saj spoznavamo različne stroke likovne umetnosti in zgodovino umetnosti od prazgodovine do današnjih dni. Všeč mi je, da smo veliko ustvarjali. S pomočjo nalog izfotografije smo se učili o različnih vrstah fotografije in o kompoziciji. Najbolj pa sem bil navdušen, ko smo snemali film o znamenitostih domačega kraja."

 

"Likovna umetnost mi je zelo všeč, ker je prepletena tudi z zgodovinskimi temami, ki so mi zanimive. Pri pouku se veliko pogovarjamo, delamo v skupinah in izmenjujemo mnenja. Razlaga je jasna in razumljiva."