Skoči na glavno vsebino

SOCIOLOGIJA

Opis predmeta

Sociologija je znanost oz. veda, ki se ukvarja s proučevanjem družbe, družbenega življenja in življenja posameznika.

Veda raziskuje in pojasnjuje mnogovrstne družbene pojave, kot so družbena neenakost, revščina, politika kultura, religija, množični mediji, demografske spremembe ... Sociologija se ukvarja tako z družbenimi makropojavi, ki presegajo posamična okolja, kakor z mikrookolji, ki jih prepoznamo v posameznih družbenih skupinah, lokalnih okoljih in v vsakdanjem življenju.

Cilj sociologije je seznanjanje dijakov in dijakinj z znanstvenimi spoznanji o družbi in načini sociološkega raziskovanja. Predmet usposablja dijake in dijakinje za samostojno uporabo ključnih socioloških idej in metod pri analizi posameznih družbenih pojavov. Posebej omogoča spoznavanje in analizo slovenske družbe, vendar pa usmerja analitično pozornost dijakov in dijakinj tudi na značilnosti drugih sodobnih družb in kultur.

         

Učne teme v 2. letniku so del obče sociologije in vključujejo teme, kot so:

       – Načini in metode raziskovanja v sociologiji,

       – Kultura in socializacija,

       – Družbena neenakost in različnost,

       – Odločanje v skupnosti,

       – Izzivi sodobnega sveta.

 

Matura

V četrtem letniku lahko sociologijo dijaki vseh smeri izberejo za maturitetni predmet. V 4. letniku se izvajajo 4 ure tedensko in 2 uri konzultacij za maturitetno nalogo. Sociologijo za maturo izberejo predvsem družboslovno usmerjeni dijaki. V naslednjem šolskem letu se bodo priprave na maturo začele že v 3. letniku. Maturitetni izpit je sestavljen iz treh delov izbirnega tipa:

Strukturirana vprašanja (dijaki od štirih tem izberejo dve). Ta del predstavlja 35 % mature.

Esej (dijaki od petih vprašanj izberejo dve). Esejski del predstavlja 45 % mature.

Maturitetna naloga pa zajame 20 % mature.

Ocenjevanje na splošni maturi je eksterno (strukturirana vprašanja in eseja) in interno (maturitetna naloga).

Dodatne dejavnosti so: seminarske naloge, delo s teksti, debata, ogled filma (kot podlaga za obravnavo določene teme).

 

Tekmovanja

/

 

Priprave na tekmovanja

/

 

Vidni rezultati dijakov na tekmovanjih v preteklosti

/

 

Višja raven in nadarjeni dijaki

Višje ravni pri sociologiji zaenkrat ni. Bolj motivirani dijaki in dijakinje svojo prizadevnost izrazijo pri maturitetni raziskovalni nalogi.

 

Pomoč dijakom

Dijakom in dijakinjam, ki imajo težave zaradi bolezni oz. odsotnosti, je profesor vedno na razpolago za dodatno razlago in pomoč.

 

Posebnosti predmeta

Predmet sociologija omogoča, da skozi teme učnega načrta spremljamo in aktualiziramo sodobno dogajanje doma in v svetu. Delo na daljavo se je pri sociologiji izkazalo za učinkovito, saj razen oteženih socialnih stikov pouk poteka podobno kot v živo.

 

Izjave dijakov

"Pri pouku sociologije se ukvarjamo predvsem s preučevanjem moderne družbe, ki jo primerjamo z življenjem ljudi v preteklosti. Učimo se spoštovati in ceniti družbeno raznolikost svetovnih kultur ter razumeti ideje in poglede znanih sociologov na različne družbene pojave in probleme. Učne teme, ki jih obravnavamo, so aktualne ter vsakdanje, kot so kultura, družina, država, religija in zdravje, vendar ob zanimivi razlagi in med razrednimi debatami naše vedenje še nadgradimo. Za vsakega posameznika v družbi je pomembno, da pozna temelje sociologije. Le tako lahko razume, kako družba funkcionira in se zaveda njenih prednosti in slabosti, kar omogoča, da bo prišlo do izboljšav v nadaljnem razvoju." (Teja Lana Rupel, 4. a)

 

"S sociologijo sem se prvič srečala v drugem letniku, kjer spoznaš nekaj osnovnih tem, kot so npr. družina, kultura, religija itd. Pouk poteka zelo sproščeno in profesor spodbuja tudi nas dijake k sodelovanju. Snov je predstavljena na zanimiv način in menim, da dijaki ure radi obiskujemo. Če pa izbereš predmet Sociologije še na maturi, je snov bolj poglobljena, vendar se veliko lahko nauči pri pouku, ker snov sproti ponavljamo." (Ema Krajnik, 4. a)

 

"Sociologija je zelo pomembna za razumevanje družbe, družbenih pojavov in medčloveških odnosov. Pomaga nam razumeti različne kulture, prav tako nam tudi omogoča objektivnejše opazovanje in raziskovanje naše družbe. Uči nas, da ne sprejemamo enostavnih razlag in kako organizirati naše misli, da lahko postavimo boljša vprašanja in najdemo še boljše odgovore. Če si družboslovec in te zanima, kaj se zares dogaja po svetu, ti bo sociologija zelo všeč." (Sabina Feratović, 4. b)