Skoči na glavno vsebino

GLASBA

Opis predmeta

Predmet glasba v gimnaziji nadgrajuje poznavanje in poglabljanje glasbenih znanj in oblikuje dijakovo estetsko občutljivost ter vrednotenje v glasbeni umetnosti. Izbrane vsebine ustrezajo splošni in glasbeni inteligenci dijakov. Vsebine in dejavnosti spodbujajo dijake, da kritično vred­notijo glasbo in jo upoštevajo kot spremljevalko v različnih življenjskih situacijah.

 

Splošni cilji/kompetence:

– vzbujanje pozitivnih čustev do glasbe;

– vzpostavljanje dejavnega odnosa do glasbe;

– spodbujanje estetskega in splošnega razvoja s poslušanjem glasbe, njeno izvajanje in ustvarjanje;

– razvijanje interesa in odgovornosti za različne oblike glasbenega udejstvovanja;

– oblikovanje pozitivnega odnosa in odgovornosti do slovenske in svetovne glasbene kulture;

– razvijanje občutljivosti in strpnosti do različnih glasbenih kultur;

– oblikovanje glasbenih vrednot, ki so pomembne za slovensko in svetovno glasbeno kulturo;

– oblikovanje pozitivnega odnosa do dejavnega poslušanja, izvajanja, ustvarjanja in doživljanja glasbe;

– poznavanje glasbe različnih časovnih obdobij, žanrov in zvrsti;

– razvijanje kritične presoje in vrednotenja glasbe;

– vzgajanje za zdravo zvočno okolje;

– povezovanje glasbe z drugimi umetnostmi, predmeti in področji;

– spoznavanje glasbenih pojmov in zakonitosti glasbenega jezika;

– razvijanje sporazumevanja in komuniciranja v glasbenem jeziku;

– usmerjanje v ustvarjalno uporabo glasbenega znanja v šolskem, zunajšolskem in poklicnem izobraževanju;

– razvijanje uporabe tehnologije informacijske družbe.

 

Matura

/

 

Tekmovanja

/

 

Priprave na tekmovanja

/

 

Vidni rezultati dijakov na tekmovanjih v preteklosti

/

 

Višja raven in nadarjeni dijaki

Sodelujoči pri oblikovanju glasbenih dejavnosti:

Glasbene dejavnosti na šoli so priložnost za vse dijake, ki imajo radi glasbo, z njo živijo in jim pomeni dodano vrednost k njihovemu vsakdanjiku.

 

Pomoč dijakom

/

 

Posebnosti predmeta

Organiziramo in podpiramo različne oblike glasbenih dejavnosti dijakov.

Oblike sodelovanja pri glasbenih dejavnostih:

solistično izvajanje: vokalne, vokalno-inštrumentalne glasbe in inštrumentalne glasbe,

skupinsko izvajanje v komornih zasedbah: (glede na sodelovanje in potrebe ter sposobnosti dijakov so izvedljive vse tri zgoraj naštete oblike).

 

Program glasbenih srečanj in pedagoški pristop:

Program in pedagoški pristop se oblikuje glede na število prijavljenih in glasbeno predznanje dijakov. Časovna omejenost vadbe se prilagodi številu prijavljenih in sodelujočih.

a) Program:

– oblikovanje različnih glasbenih zasedb (glede na sposobnosti dijakov),

– spodbujanje izvajanja različnih glasbenih zvrsti,

– oblikovanje glasbenih nastopov,

– sodelovanje z drugimi kulturnimi dejavnostmi na šoli.

 

Izjave dijakov

/